Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-11. del: Mejne vrednosti, SIST EN IEC 61000-3-11:2019 (prevod v slovenščino)

SIST EN IEC 61000-3-11:2019, Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-11. del: Mejne vrednosti - Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v nizkonapetostnih napajalnih sistemih - Oprema z naznačenim tokom <= 75 A, priključena pod posebnimi pogoji

Ta del IEC 61000 obravnava oddajanje napetostnih sprememb, napetostnih kolebanj in flikerja, ki jih proizvede oprema in se odražajo v javnem nizkonapetostnem napajalnem sistemu.

Določa mejne vrednosti napetostnih sprememb, ki jih proizvede oprema, preskušena pod določenimi pogoji.

Ta dokument se primarno uporablja za električno in elektronsko opremo, katere naznačeni vhodni tok je od 16 A do vključno 75 A in je namenjena priključitvi v javne nizkonapetostne distribucijske sisteme z nazivnimi omrežnimi napetostmi med 220 V in 250 V med linijskim in nevtralnim vodnikom pri 50 Hz in je priključena pod posebnimi pogoji.

Ta dokument se uporablja tudi za opremo, ki spada v področje uporabe IEC 61000-3-3, ki pri preskusu ali vrednotenju z referenčno impedanco Zref ne ustreza mejnim vrednostim in je zato potrebna pogojna priključitev. Oprema, ki izpolnjuje zahteve IEC 61000-3-3, je izključena iz tega dela IEC 61000.

Preskusi opreme, opravljeni v skladu s tem dokumentom, so preskusi tipa.