Novi prevodi standardov


Dokument podaja računske modele, oblikovane za ocenjevanje izolirnosti pred zvokom v zraku med mejnimi prostori, pri katerih se uporabljajo predvsem izmerjene vrednosti, ...

Ta del evropskega standarda določa bistvene zahteve za opremo in zaščitne naprave za vodocevne kotle, kot je določeno v standardu EN 12952-1, kar zagotavlja varno delovanje kotla v dovoljenih mejah (tlak, temperatura itd.). ...

Ta del IEC 60204 se uporablja za električno, elektronsko in programirljivo elektronsko opremo in sisteme pri strojih, ki niso prenosni z roko med delom, vključno s skupino strojev, ki delujejo skupaj usklajeno. ...

Ta del IEC 61000 obravnava omejevanje napetostnih sprememb in flikerja, ki so injicirani v javni nizkonapetostni sistem napajanja.. ...

Ta del IEC 61000 obravnava omejevanje harmonskih tokov, ki so vrinjeni v javni sistem napajanja. Določa mejne vrednosti harmonskih komponent vhodnega toka, ki jih lahko proizvede oprema, preskušena pod določenimi pogoji. ...

Nabor standardov za oceno EPB v svojih izhodnih podatkih ustvarja veliko število skupnih in delnih kazalnikov EPB, ki jih je mogoče uporabiti za različne namene...