Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Veličine in enote - 5. del: Termodinamika (ISO 80000-5:2019), SIST EN ISO 80000-5:2019 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 80000-5:2019, Veličine in enote - 5. del: Termodinamika (ISO 80000-5:2019)

Ta dokument podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine s področja termodinamike. Kjer je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni faktorji).

Ta druga izdaja razveljavlja in nadomešča prvo izdajo (ISO 80000-5:2007), ki je tehnično spremenjena.

V primerjavi s prejšnjo izdajo so glavne spremembe naslednje:
– preglednica z veličinami in enotami je poenostavljena;
– nekatere definicije in opombe so fizikalno natančneje navedene.