Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Seznam novih standardov SIST 2024-04

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov  – april 2024.

Mesečni seznam SIST 2024-04 (PDF, 29. 3. 2024)

Izvlečki v angleščini 2024-04 (PDF, 29. 3. 2024)

Izvlečki v slovenščini 2024-04 (PDF, 24. 4. 2024)