Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Aktualno


Komisija je 30. marca 2023 predlagala uredbo za lažjo uporabo necestne mobilne mehanizacije, kot so žerjavi, kombajni, viličarji, čistilci snega na javnih cestah. Ta pravila bodo dokončno nadomestila različne zakonodajne režime, ki trenutno obstajajo v državah članicah.

Obveščamo vas, da bo s 1.5.2023 izdan prevod standarda SIST EN 13269:2016 Vzdrževanje - Smernice za pripravo pogodb o vzdrževanju.

Kontaktna točka SIST je 6. aprila 2023 v prostorih SIST uspešno izvedla brezplačni seminar z naslovom »POMEN STANDARDOV ZA PODJETJA«.

V Uradnem listu Evropske unije L96 je bil 5. aprila 2023 objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/740 z dne 4. aprila 2023 o harmoniziranih standardih za igrače, pripravljenih v podporo Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) vabi predstavnike članov SIST, da predlagajo kandidate za strokovna sveta SIST.

Evropski parlament in Svet sta 15. marca 2023 sprejela Uredbo (EU) 2023/607 o spremembi uredb (EU) 2017/745 in (EU) 2017/746 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere medicinske pripomočke in in vitro diagnostične medicinske pripomočke, ki je bila 20. marca 2023 objavljena v Uradnem listu in je začela veljati na dan objave.