Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Aktualno


V Uradnem listu Evropske unije L142 je bil 1. junija 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1060 z dne 30. maja 2023 o harmoniziranem standardu za preskusne metode in zahteve za dokazovanje, da plastični pokrovčki posod za pijačo za enkratno uporabo s prostornino do treh litrov ostanejo pritrjeni na posode med predvideno uporabo (izdelka), pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta.

Svet je sprejel stališče („splošni pristop“) o predlagani uredbi o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke. Nova uredba bo nadomestila sedanjo direktivo iz leta 2009 ter razširila področje uporabe, tako da bodo zahteve za okoljsko trajnostnost določene za skoraj vse vrste blaga na trgu EU. Z njo bo uveden digitalni potni list za izdelke, določa pa tudi pravila o preglednosti in prepovedih v zvezi z uničevanjem neprodanega potrošniškega blaga.

Svet EU je 22. maja 2023 sprejel novo uredbo o strojih. Predlagana zakonodaja posodablja direktivo o strojih iz leta 2006 in jo spreminja v uredbo. Novo besedilo usklajuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve za stroje v EU, spodbuja prost pretok strojev in zagotavlja visoko raven varnosti delavcev in državljanov.

V Uradnem listu Evropske unije L125 je bil 11. maja 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/941 z dne 2. maja 2023 o harmoniziranih standardih za osebno varovalno opremo, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta.

Obveščamo vas, da je od 1.5. do 1.6.2023 v javni obravnavi izvirna tehnična specifikacija oSIST-TS 4207-2:2023 Meritve emisije iz malih kurilnih naprav – 2. del: Meritve na kurilnih napravah na trdna goriva (VDI 4207-2:2016, spremenjen).

Komisija je 28.aprila 2023 predlagala revidirano uredbo o detergentih, katere namen je poenostaviti obstoječa pravila in jih pripraviti na prihodnost ter tako izboljšati varovanje zdravja in okolja ter delovanje enotnega trga za detergente. Revidirana pravila se med drugim nanašajo na nove inovativne proizvode, kot so detergenti z vsebnostjo mikroorganizmov, in trajnostne nove prakse, kot je prodaja detergentov za ponovno polnjenje. Z novimi pravili se poleg tega uvajata digitalno označevanje in potni list za detergente in površinsko aktivne snovi.