Aktualno


Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – april 2023.

V letošnjem letu je marec posvečen enotnemu trgu, ki slavi svojo 30-letnico obstoja. Tudi skupnost članic CEN in CENELEC se pridružuje obeležitvi tega pomembnega mejnika z željo, da bodo standardi še naprej nepogrešljiva podpora enotnemu trgu in prednosti, ki jih ta enotnost prinaša vsem državljanom Evrope.

V Uradnem listu Evropske unije L79 je bil 17. marca 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/600 z dne 13. marca 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za grelnike prostorov, svetilke za akvarije, odklopnike in bobenske sušilnike.

Primarni embalažni materiali za zdravila – Posebne zahteve za uporabo ISO 9001:2015 v povezavi z dobro proizvodno prakso (DPP)

V Uradnem listu Evropske unije L79 je bil 17. marca 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/601 z dne 13. marca 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2022/1668 glede harmoniziranih standardov za zasnovo in preskušanje sesalnikov za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah in za zahteve za delovanje javljalnikov vnetljivih plinov.

EU namerava revidirati Uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP – Classification, Labelling and Packaging of Hazardous Chemicals). Snovi in zmesi morajo biti razvrščene, označene in pakirane v skladu s prenovljeno uredbo, in sicer 18 mesecev po datumu začetka njene veljavnosti.