Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Aktualno


V četrtek, 7. septembra 2023, je na SIST potekal ustanovitveni sestanek tehničnega odbora SIST/TC UMI Umetna inteligenca, v katerega je vključenih 14 strokovnjakov in strokovnjakinj, vpetih v omenjeno področje.

V Uradnem listu Evropske unije L224 je bil 12. septembra 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1759 z dne 11. septembra 2023 o harmoniziranih standardih za gospodinjske pomivalne stroje, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) 2019/2022 in Delegirani uredbi (EU) 2019/2017.

V Uradnem listu Evropske unije L206 je bil 21. avgusta 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1646 z dne 17. avgusta 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/76 glede harmoniziranih standardov o varnostnih pravilih za konstruiranje in vgradnjo dvigal.

V Uradnem listu Evropske unije L194 je bil 2. avgusta 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1586 z dne 26. julija 2023 o harmoniziranih standardih za stroje, pripravljenih v podporo Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Zahteve za pogodbe o energetski učinkovitosti - SIST EN 17699:2023

ISO – novi član platforme za obvladovanje vplivov