Aktualno


Življenje na Zemlji se spreminja, zaradi demografskih sprememb, vse večje urbanizacije in vplivov globalnega segrevanja je naša prihodnost vsekakor zaskrbljujoča. Toda nič še ni zamujeno in vsi izzivi so še rešljivi, od nas pa zahtevajo sodelovanje in medsebojno delitev. Poleg tega pa je z vidika standardizacije pomembno, da standardi sledijo spremembam, saj bodo edino tako lahko zadovoljili potrebe družbe in hkrati podpirali trajnostni razvoj.

Sprememba evropskega standarda EN ISO 14971:2019 – Medicinski pripomočki – Uporaba obvladovanja tveganja pri medicinskih pripomočkih je bila objavljena decembra 2021. Sprememba je označena kot EN ISO 14971:2019/A11:2021.

Črnila za tetoviranje, ki jih potrošnik pogosto ne pozna, lahko vsebujejo kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje, so mutagena ali rakotvorna (CMR). Nova omejitev za nevarne kemikalije, ki jih vsebujejo zmesi za črnila za tetoviranje in permanentno ličenje, je stopila v veljavo januarja 2022 in prepoveduje več kot 4.000 snovi. Za dva dodatna pigmenta je bilo odobreno enoletno odstopanje, da bi podjetja imela več časa za iskanje varnih alternativ.

V Evropskem uradnem listu je bil 23. februarja objavljen predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o harmoniziranih pravilih za pravičen dostop do podatkov in njihove uporabe (akt o podatkih).

V Uradnem listu Evropske unije L115 je bil 13. aprila 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/622 z dne 7. aprila 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1326 glede harmoniziranih standardov za elektromagnetno združljivost opreme za merjenje električne energije in odklopnikov za gospodinjsko in podobno uporabo.

V Uradnem listu Evropske unije L115 je bil 13. aprila 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/621 z dne 7. aprila 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/436 o harmoniziranih standardih za mešalnike na tovornih vozilih, žerjave in druge stroje, pripravljenih v podporo Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta.