Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Aktualno


Svet je sprejel novo zakonodajo za več polnilnih in oskrbovalnih postaj po vsej Evropi. Sprejetje uredbe o infrastrukturi za alternativna goriva bo omogočilo, da bo v prihodnjih letih po vsej Evropi nameščenih več polnilnih in oskrbovalnih postaj za alternativna goriva, s čimer se bo lahko v prometnem sektorju znatno zmanjšal ogljični odtis.

Novička zajema informacije o standardih, na katere se sklicuje nacionalna zakonodaja, objavljena v uradnem listu RS v zadnjem obdobju.

V Uradnem listu Evropske unije L194 je bil 2. avgusta 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1587 z dne 1. avgusta 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2022/1668 glede harmoniziranih standardov o zahtevah za delovanje in preskusnih metodah za električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika.

Svet je konec junija 2023 sprejel pogajalsko stališče glede predlagane uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (uredba CLP). Predlagana uredba posodablja veljavno zakonodajo EU in je namenjena pojasnitvi pravil o razvrščanju in označevanju kemičnih snovi ter informacijah, ki jih je treba navesti pri kemikalijah, ki se prodajajo na spletu.

Svet je konec junija 2023 sprejel pogajalsko stališče glede uredbe o gradbenih izdelkih, s katero se posodablja obstoječa zakonodaja iz leta 2011. Pogajalsko stališče Sveta podpira splošne cilje predloga, hkrati pa skuša pojasniti nekatere njegove elemente zaradi uskladitve z drugo povezano zakonodajo, kot na primer uredbo o okoljsko primerni zasnovi.

Evropska komisija je konec junija 2023 sprejela SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1338 o varnostnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati evropski standardi za nekatere otroške izdelke.