Aktualno


Novička zajema informacije o tehničnih predpisih, standardih in postopkih za presojo skladnosti, ki so jih notificirale druge države članice EU in WTO in bi lahko predstavljali ovire pri mednarodnem trgovanju.

Novička zajema informacije o standardih, na katere se sklicuje nacionalna zakonodaja, objavljena v uradnem listu RS v zadnjem obdobju.

V Uradnem listu Evropske unije L185 je bil 12. julija 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1199 z dne 11. julija 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/76 glede harmoniziranih standardov za poševna dvigala in popravku navedenega sklepa glede harmoniziranih standardov za jeklene žične vrvi.

Tema julijske revije Enjoy!, ki jo izdaja ETSI, je umetna inteligenca. Nekatere tehnologije umetne inteligence so prisotne že več kot 50 let in danes predstavljajo ključni del našega digitalnega življenja. Umetna inteligenca je ena od tehnologij, ki naj bi bistveno zaznamovala tudi našo prihodnost. Revija se osredotoča na področje umetne inteligence, v okviru katerega deluje in sodeluje tudi ETSI. Glavni članek se nanaša na zaščito temeljnih pravic pri uvajanju umetne inteligence. Prijetno branje!

Novička zajema informacije o tehničnih predpisih, standardih in postopkih za presojo skladnosti, ki so jih notificirale druge države članice EU in WTO in bi lahko predstavljali ovire pri mednarodnem trgovanju.

Novička zajema informacije o standardih, na katere se sklicuje nacionalna zakonodaja, objavljena v uradnem listu RS v zadnjem obdobju.