Aktualno


Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – december 2023.

>>> NOV SEZNAM HARMONIZIRANIH STANDARDOV - INTEROPERABILNOST ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA - NOVEMBER 2023

Kontaktna točka SIST, vas vabi na brezplačni seminar USPEH NA EVROPSKEM TRGU, ki bo v sredo, 13.12.2023 ob 10.00 uri, v prostorih SIST-a.

Evropski standard EN ISO 80000-4:2019 je pripravil tehnični odbor ISO/TC 12 "Veličine in enote" v sodelovanju s tehničnim odborom CEN/SS F02 "Enote in simboli", katerega sekretariat vodi CCMC. Ta dokument nadomešča standard EN ISO 80000-4:2013. V primerjavi s prejšnjo izdajo so glavne spremembe naslednje: – preglednica z veličinami in enotami je poenostavljena; – nekatere definicije in opombe so fizikalno natančneje navedene. Standard podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine s področja mehanike. Tam, kjer je to primerno, so ob njih navedeni tudi pretvorniki (pretvorni faktorji).

Slovenski standard SIST EN 50341-2-21:2023 je pripravil tehnični odbor SIST/TC NVV Nadzemni vodi in vodniki.