Aktualno


V Uradnem listu Evropske unije L157 je bil 16. avgusta 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1401 z dne 12. avgusta 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1698 glede evropskih standardov za nekatere izdelke za otroke, pohištvo za otroke, gimnastično opremo, vžigalnike ter opremo za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

V Uradnem listu Evropske unije L185 je bil 12. julija 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1199 z dne 11. julija 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/76 glede harmoniziranih standardov za poševna dvigala in popravku navedenega sklepa glede harmoniziranih standardov za jeklene žične vrvi.

Tema julijske revije Enjoy!, ki jo izdaja ETSI, je umetna inteligenca. Nekatere tehnologije umetne inteligence so prisotne že več kot 50 let in danes predstavljajo ključni del našega digitalnega življenja. Umetna inteligenca je ena od tehnologij, ki naj bi bistveno zaznamovala tudi našo prihodnost. Revija se osredotoča na področje umetne inteligence, v okviru katerega deluje in sodeluje tudi ETSI. Glavni članek se nanaša na zaščito temeljnih pravic pri uvajanju umetne inteligence. Prijetno branje!

V Uradnem listu Evropske unije L172 je bil 29. junija 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1029 z dne 28. junija 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/919 glede harmoniziranih standardov za osnovne podatke za mala plovila, pogonske sisteme na utekočinjeni naftni plin za čolne, jahte in druga plovila ter za določitev največje dovoljene moči pogona s hitrostjo manevriranja za plovila z dolžino trupa med 8 m in 24 m.

Z veseljem sporočamo, da je Komisija danes objavila „Modri ​​vodnik“ o izvajanju pravil EU o izdelkih 2022.

Analiza uporabe standardov in njihov učinek na poslovanje slovenskih podjetij odslej na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.