Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Aktualno


Končno poročilo Evropskega komiteja za standardizacijo, izdano oktobra 2023, predstavlja prvo izdajo Raziskave Evropskega komiteja za standardizacijo (ESPS).

Mladi ambasador standardizacije je pobuda oziroma priložnost, da bi pritegniti mlade k ozaveščanju o pomenu standardizacije v vsakdanjem življenju ter krepitvi njihovega znanja na tem področju.

Na voljo je zadnja izdaja e-Sporočil za leto 2024.

Danes, 5. marca 2024, je Sodišče Evropske unije izreklo sodbo v zadevi Case C-588/21 P, ki se nanaša na dostop javnosti do štirih harmoniziranih standardov iz Uredba (ES) št. 1049/2001.

>>> KOMISIJA EU JE OBJAVILA REVIDIRANE SMERNICE O VODNIH IGRAČAH >>> EVROPSKA KOMISIJA JE OBJAVILA OBVESTILO O MAGNETNIH IZDELKIH ZA OTROKE

CEN in CENELEC objavila program dela za leto 2024