Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Aktualno


Evropska komisija je 13. marca 2023 objavila letno poročilo o evropskem sistemu Safety Gate – sistemu hitrega obveščanja o nevarnih neživilskih izdelkih. Poročilo zajema opozorila, sporočena v letu 2022, in odgovore nacionalnih organov. Tveganje za zdravje, povezano s kemičnimi snovmi, je bilo najpogosteje prijavljeno tveganje, ki je bilo ugotovljeno tudi pri najrazličnejših izdelkih. Že drugo leto zapored so igrače in avtomobili na vrhu lestvice najpogosteje prijavljenih kategorij izdelkov.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – april 2023.

V letošnjem letu je marec posvečen enotnemu trgu, ki slavi svojo 30-letnico obstoja. Tudi skupnost članic CEN in CENELEC se pridružuje obeležitvi tega pomembnega mejnika z željo, da bodo standardi še naprej nepogrešljiva podpora enotnemu trgu in prednosti, ki jih ta enotnost prinaša vsem državljanom Evrope.

V Uradnem listu Evropske unije L79 je bil 17. marca 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/600 z dne 13. marca 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za grelnike prostorov, svetilke za akvarije, odklopnike in bobenske sušilnike.

Primarni embalažni materiali za zdravila – Posebne zahteve za uporabo ISO 9001:2015 v povezavi z dobro proizvodno prakso (DPP)

V Uradnem listu Evropske unije L79 je bil 17. marca 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/601 z dne 13. marca 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2022/1668 glede harmoniziranih standardov za zasnovo in preskušanje sesalnikov za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah in za zahteve za delovanje javljalnikov vnetljivih plinov.