Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Aktualno


Kontaktna točka SIST je tudi letos v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 8. decembra 2022 v prostorih SIST uspešno izvedla brezplačni seminar z naslovom »NOTIFIKACIJA NEHARMONIZIRANIH PREDPISOV V LUČI TRANSPARENTNOSTI«.

V Uradnem listu Evropske unije L 311 je bil 2. decembra 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/2357 z dne 1. decembra 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/451 glede harmoniziranega standarda za cestne odsevnike.

21. novembra 2022 je Skupno raziskovalno središče JRC (Joint Research Centre) objavilo novo tehnično poročilo JRC s priporočili o prispevku standardizacije k načrtovanju podzemnih konstrukcij. To tehnično poročilo je JRC izdal v okviru službe Evropske komisije za znanost in znanje z namenom, da zagotovi na dokazih temelječo znanstveno podporo procesu oblikovanja politike Evropske unije.

Na zasedanju Odbora za tehnične ovire v trgovini (TBT), ki je bilo 15. in 18. novembra 2022, so članice WTO pripravile tematske seje o sprejemanju dobrih zakonodajnih praks in standardov. Člani TBT so razpravljali o 81 trgovinskih vprašanjih, od katerih je bilo 20 vprašanj izpostavljenih prvič. Obravnavali so tudi okoljska in varnostna vprašanja. Predstavniki delegacij so nadaljevali tudi delo pri pripravi smernic za postopke ugotavljanja skladnosti.

ISO objavil nov dokument, ki bo organizacijam po vsem svetu pomagal zmanjševati izpuste. IWA 42 - Net zero guidelines je uporabnikom na voljo brezplačno.

Sekretariat Svetovne trgovinske organizacije (WTO) je 31. oktobra 2022 izdal novo informativno obvestilo, v katerem je podan pregled razprav v Odboru za tehnične ovire v trgovini (TBT) v zvezi s pandemijo COVID-19.