Aktualno


V Uradnem listu Evropske unije L72 je bil 3. marca 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/377 z dne 2. marca 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/436 o harmoniziranih standardih za stroje, pripravljenih v podporo Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

V Uradnem listu Evropske unije L46 je bil 10. februarja 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/157 z dne 9. februarja 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1616 glede industrijskih ventilov, varilnih postopkov, opreme za hladilne sisteme in toplotne črpalke, plamenocevnih kotlov, kovinskih industrijskih cevovodov, bakra in bakrovih zlitin, opreme za utekočinjeni naftni plin ter pribora in naprav za varovanje pred visokim tlakom.

V Uradnem listu Evropske unije L36 je bil 2. februarja 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/117 z dne 1. februarja 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/919 glede harmoniziranih standardov za mala plovila v zvezi s prezračevanjem prostorov za bencinske motorje in/ali posode za bencin ter električnimi ventilatorji.

V Uradnem listu Evropske unije L27 je bil 27. januarja 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/76 z dne 26. januarja 2021 o harmoniziranih standardih za dvigala in varnostne komponente za dvigala, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Po Uredbi o evropski standardizaciji (2012) je Evropska komisija sprejela letni program dela Unije za evropsko standardizacijo, v katerem so opredeljeni evropski standardi in evropski standardizacijski dokumenti, ki jih namerava Komisija zahtevati za leto 2021, ter specifični cilji in politike za te standarde in dokumente. ...