Aktualno


V začetku tedna so Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) s svojo udeležbo na obeležitvi 70. obletnice delovanja Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) počastili najvišji predstavniki mednarodnih in evropskih organizacij za standardizacijo.

Evropska komisija je v Uradnem listu EU OJ C 011 z dne 13. januarja 2017 objavila posodobljen seznam harmoniziranih standardov, ki obravnavajo metode ugotavljanja sproščanja niklja, ki sodijo pod vnos 27 Priloge XVII Uredbe REACH.

Evropska komisija je objavila končno poročilo o študiji, ki ocenjuje stroške in koristi Uredbe o gradbenih proizvodih (CPR).

Ta priročnik celovito predstavlja novo izdajo standarda ISO 9001:2015, osrednjega standarda o sistemu vodenja kakovosti, izčrpno pojasnjuje njegove novosti in prikazuje, kako bi jih lahko najbolje izvajali v praksi.