Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Aktualno


Seznam e-Sporočil

V Uradnem listu Evropske unije L83 je bil 10. marca 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/405 z dne 3. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za prekrivne plošče in folije, svetilke, električni pribor, sisteme napajalnih razvodnic, odklopnike, električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo ter opremo za uporovno varjenje.

Novička zajema informacije o tehničnih predpisih, standardih in postopkih za presojo skladnosti, ki so jih notificirale druge države članice EU in WTO in bi lahko predstavljali ovire pri mednarodnem trgovanju.

Novička zajema informacije o standardih, na katere se sklicuje nacionalna zakonodaja, objavljena v uradnem listu RS v zadnjem obdobju.

V Uradnem listu Evropske unije L83 je bil 10. marca 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2022/406 z dne 10. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1202 glede harmoniziranih standardov za avtomatske točilne ventile, vgrajene v napravah za točenje goriva, tlačne in sesalne naprave za točenje goriva in naprave za točenje goriva z daljinskim upravljanjem, varnostne zapore za tlačne in sesalne naprave za točenje goriva, varovalne ventile ter vrtljive dele na tlačnih in sesalnih napravah za točenje goriva, ki se uporabljajo na bencinskih servisih.

Kontaktna točka SIST uspešno izvedla brezplačni spletni seminar za zakonodajalce »NEHARMONIZIRANI PREDPISI – NOTIFIKACIJA V LUČI TRANSPARENTNOSTI«