Aktualno


V Uradnem listu Evropske unije L302 je bil 26. avgusta 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1402 z dne 25. avgusta 2021 o harmoniziranih standardih za plinomere in druge merilne instrumente, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

V Uradnem listu Evropske unije L302 je bil 26. avgusta 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1403 z dne 25. avgusta 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1202 glede harmoniziranih standardov za lahka dvigala na plavajočih objektih.

V Uradnem listu Evropske unije L303 je bil 27. avgusta 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1407 z dne 26. avgusta 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/919 glede harmoniziranih standardov za proti ognju odporne cevi za gorivo, gorljive cevi za gorivo, ventile in fitinge za morsko vodo v trupu plovila, nameščene komponente za gorivo, olje in elektriko v vgrajenih dizelskih motorjih in krmila

Splošno sodišče Evropske unije je 14. julija 2021 v zadevi Public.Resource.Org, Inc. in Right to Know CLG proti Evropski komisiji (T-185/19) razsodilo, da ima Evropska komisija pravico zavrniti prost dostop do brezplačnih harmoniziranih standardov (hEN).

12. avgusta 2021 je bil v Uradnem listu Evropske unije (OJEU) objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/2048 z dne 20. decembra 2018 o harmoniziranem standardu za spletišča in mobilne aplikacije, pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Evropska komisija je objavila nov dokument s smernicami št. 20, ki se osredotoča na vprašanje, ali je okrasni ali zbirateljski izdelek igrača ali ne.