Aktualno


Mednarodne organizacije IEC, ISO in ITU so letošnji svetovni dan standardizacije posvetile razvoju pametnih mest....

Trajnostno naročanje je način za izboljšanje odnosov z dobavitelji – in tudi za večji uspeh vašega podjetja. V pomoč organizacijam, da trajnostno naročanje postane način življenja, je ISO izdal mednarodni standard ISO 20400, Trajnostno naročanje – Navodilo.

Dne 5. aprila 2017 sta bili sprejeti dve uredbi o medicinskih pripomočkih: Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih ter Uredba (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih.

TAIEX študijski obisk - Obveznosti živilske industrije zagotavljanja informacij potrošnikom o živilih na mesnih izdelkih v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Za nami je uspešno izveden dogodek, na katerem smo povsem praktično demonstrirali, kakšna je vloga standardov in kako je njihova uporaba lahko tudi tržna priložnost za podjetja.

Slovenijo je 20. februarja 2017 obiskal g. Houlin Zhao, generalni sekretar Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU). Obisk bo prav gotovo okrepil sodelovanje z Mednarodno telekomunikacijsko zvezo ...