Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: EU predlaga novo zakonodajo za reciklirano plastiko za stik z živili

EU PREDLAGA NOVO ZAKONODAJO ZA RECIKLIRANO PLASTIKO ZA STIK Z ŽIVILI

Pripravila Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

 

EU je obvestila Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO), da namerava nadomestiti zakonodajo o reciklirani plastiki, ki je v stiku z živili. Nova zakonodaja bo začela veljati julija 2022.

Svetovna trgovinska organizacija je 7. decembra 2021 objavila osnutek uredbe Evropske unije (EU) o svoji nameri, da določi nova pravila za reciklirano plastiko za stik z živili. Osnutek predpisa, ki je priložen dokumentu WTO št. 21-9180 in priglašen pod številko G/SPS/N/EU/524, vsebuje več pomembnih zahtev. V njem:

 • pojasnjuje področje uporabe recikliranih plastičnih materialov in izdelkov ter njihovo poreklo;

 • določa pravila za dajanje na trg reciklirane plastike, namenjene za stik z živili, razvoj in delovanje postopkov recikliranja za proizvodnjo reciklirane plastike, namenjene za stik z živili, ter uporabo reciklirane plastike, namenjene za stik z živili, in plastike, namenjene za stik z živili, ki je namenjena recikliranju;

 • določa zahteve za ustrezne tehnologije recikliranja;

 • zahteva, da reciklirani polimerni materiali in izdelki pri dajanju na trg izpolnjujejo vrsto meril. To vključuje zahteve glede sestave ter zahteve iz poglavij II in V Uredbe (EU) št. 10/2011 "Plastika za stik z živili" (prečiščena različica do septembra 2020) – ta pravila se ne uporabljajo za morebitno preostalo naključno onesnaženje v recikliranih polimernih materialih in izdelkih;

 • podrobno določa zahteve za dokumentacijo, navodila in označevanje;

 • opisuje zahteve za izvajalce ravnanja z odpadki, vključno z zahtevami za:

 • zbiranje odpadkov,
 • dekontaminacijo,
 • naknadno obdelavo in uporabo reciklirane plastike,
 • delovanje sistemov recikliranja;
 • določa merila za razvoj in uvrstitev novih tehnologij recikliranja na seznam;

 • opredeljuje postopke za odobritev posameznih postopkov recikliranja;

 • zahteva od predelovalcev, da predložijo izjavo o skladnosti (DoC, del A Priloge III k osnutku uredbe).

 

Če bo osnutek uredbe sprejet, bo razveljavljena Uredba (ES) št. 282/2008 "Reciklirana plastika za stik z živili" (konsolidirana različica do oktobra 2015).

V skladu z uradnim obvestilom WTO se predlaga, da (se) osnutek uredbe:

 • sprejme 15. junija 2022,

 • objavi v Uradnem listu EU (UL EU) 30. junija 2022,

 • začne veljati 20. julija 2022 (20 dni po objavi v UL EU).

 


Morda vas zanima