SKLIC NA NOV STANDARD V EVROPSKI DIREKTIVI 2016/2102/EU ZA VSEBINO SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ IN ZDSMA

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Decembra 2016 je bila v Uradnem listu Evropske unije (OJEU) objavljena Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 327 z dne 2. decembra 2016, str. 1; v nadaljevanju: Direktiva 2016/2102).

Direktiva se je najprej sklicevala na evropski standard EN 301 549 V1.1.2, ki ga je izdal Evropski inštitut za telekomunikacije (ETSI).

V slovenski pravni red je bila Direktiva 2016/2102 prenesena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA), ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo (MJU) in je začel veljati 11. maja 2018.

Več si poglejte tukaj.

Decembra 2018 je bil objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2048 z dne 20. decembra 2018 o harmoniziranem standardu za spletišča in mobilne aplikacije, pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2016/2102, ki pa se je skliceval na nov harmonizirani standard EN 301 549 V2.1.2, Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT.

12. avgusta 2021 je bil v Uradnem listu Evropske unije (OJEU) objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2048 z dne 20. decembra 2018 o harmoniziranem standardu za spletišča in mobilne aplikacije, pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2016/2102, z njegovo objavo pa je objavljen sklic na nov harmoniziran standard EN 301 549 V3.2.1, ki ga je Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) z 1. majem 2021 privzel kot slovenski standard SIST EN 301 549 V3.2.1:2021, Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT.

 

 

 

 


Morda vas zanima