Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Aktualno


V Uradnem listu Evropske unije L36 je bil 2. februarja 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/117 z dne 1. februarja 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/919 glede harmoniziranih standardov za mala plovila v zvezi s prezračevanjem prostorov za bencinske motorje in/ali posode za bencin ter električnimi ventilatorji.

V Uradnem listu Evropske unije L27 je bil 27. januarja 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/76 z dne 26. januarja 2021 o harmoniziranih standardih za dvigala in varnostne komponente za dvigala, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Po Uredbi o evropski standardizaciji (2012) je Evropska komisija sprejela letni program dela Unije za evropsko standardizacijo, v katerem so opredeljeni evropski standardi in evropski standardizacijski dokumenti, ki jih namerava Komisija zahtevati za leto 2021, ter specifični cilji in politike za te standarde in dokumente. ...

Pri nakupu standardov iz skupine Preskušanje svežega betona v decembru velja posebna ugodnost – 30 % popusta za posamični dokument in 45 % popusta ob nakupu kompleta.

V Uradnem listu Evropske unije L408 je bil 4. decembra 2020 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1835 z dne 3. decembra 2020 o harmoniziranih standardih za akreditacijo in ugotavljanje skladnosti.