Aktualno


Po Uredbi o evropski standardizaciji (2012) je Evropska komisija sprejela letni program dela Unije za evropsko standardizacijo, v katerem so opredeljeni evropski standardi in evropski standardizacijski dokumenti, ki jih namerava Komisija zahtevati za leto 2021, ter specifični cilji in politike za te standarde in dokumente. ...

Pri nakupu standardov iz skupine Preskušanje svežega betona v decembru velja posebna ugodnost – 30 % popusta za posamični dokument in 45 % popusta ob nakupu kompleta.

V Uradnem listu Evropske unije L408 je bil 4. decembra 2020 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1835 z dne 3. decembra 2020 o harmoniziranih standardih za akreditacijo in ugotavljanje skladnosti.

V Uradnem listu Evropske unije L402 je bil 1. decembra 2020 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1808 z dne 30. novembra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1698 glede evropskih standardov za nekatere izdelke za otroke, otroško pohištvo, nepremično opremo za vadbo in nagnjenost k vžigu cigaret

V Uradnem listu Evropske unije L399 je bil 30. novembra 2020 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1779 z dne 27. novembra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za nekatere gospodinjske in podobne aparate, električne tračne napajalne sisteme za svetilke, svetilke za razsvetljavo v sili, stikala za gospodinjske in podobne fiksne električne napeljave, odklopnike, stikala za prižiganje iz bližine, napajalne vire za obločne varilnike ter električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo.

V Uradnem listu Evropske unije L357 je bil 27. oktobra 2020 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1562 z dne 26. oktobra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/167 glede harmoniziranih standardov za nekatero radijsko opremo.