Aktualno


V Uradnem listu Evropske unije L95 je bil 30. marca 2020 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/453 z dne 27. marca 2020 o harmoniziranih standardih za železniške proizvode, pripravljene v podporo Direktivi 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti.

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v angleščini – april 2020.

V Uradnem listu Evropske unije L90 so bili 25. marca 2020 objavljeni naslednji izvedbeni sklepi o harmoniziranih standardih za medicinske pripomočke, diagnostične medicinske pripomočke in vitro in aktivne vsadljive medicinske pripomočke...

V Uradnem listu Evropske unije L90 so bili 25. marca 2020 so bili objavljeni Izvedbeni sklepi....

Zaradi povečanega zanimanja proizvajalcev in ostalih uporabnikov v času epidemije, smo se odločili v povezavi z opremo za zaščito pred COVID 19 zbrati čimveč povezav na različne pristojne inštitucije in aktualne informacije na enem mestu.

Zaradi upoštevanja ukrepov za omejitev širjenja virusa covid-19 obveščamo vse naše stranke, da bo od ponedeljka, 16. 3. 2020, poslovanje s SIST potekalo v omejenem obsegu in le preko elektronskih medijev. ...