Nov tehnični odbor SIST/TC BLC Blockchain

 

Nov tehnični odbor SIST/TC BLC Blockchain

V začetku leta 2021 je bil ustanovljen tehnični odbor SIST/TC BLC Blockchain, ki bo obravnaval standardizacijo na področju blockchain tehnologije.

SIST/TC BLC sestavlja 11 članov iz različnih ustanov, kot so univerza, ministrstvo in raziskovalna podjetja. Člani tehničnega odbora so se na prvem spletnem sestanku zbrali 17. marca 2021, kjer so izbrali predsednika tehničnega odbora ter se pogovorili o postopkih nadaljnjega dela.

Tehnični odbor bo spremljal in sodeloval pri razvoju standardizacijskih dokumentov, ki se pripravljajo v mednarodnem tehničnem odboru ISO/TC 307 Blockchain and electronic distributed ledger technologies in evropskem tehničnem odboru CEN/CLC JTC 19 Blockchain and electronic distributed ledger technologies.

Mednarodni tehnični odbor ISO/TC 307 že aktivno razvija in pripravlja standardizacijske dokumente. Do sedaj je izdal 4 standarde, še 11 standardov je v pripravi. ISO/TC 307 ima skupaj 60 članov, vanj je aktivno vključena že skoraj vsa Evropa.

SIST/TC BLC bo aprila nadaljeval z dopisnim sestankom.