Aktualno


Evropska unija je nedavno posodobila svoj seznam standardov za dokazovanje skladnosti z zahtevami za nikelj iz Priloge XVII k Uredbi REACH. Spremenjeni seznam je začel veljati takoj.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

V začetku leta 2021 je bil ustanovljen tehnični odbor SIST/TC BLC Blockchain, ki bo obravnaval standardizacijo na področju blockchain tehnologije.

Rdeča nit tokratne revije je Dom & pisarna: sladko in varno? Zaradi epidemije čedalje več delavcev opravlja delo na daljavo. Delo na domu prinaša kopico izzivov, novih spretnosti in tudi vprašanj glede internetne varnosti. Vse več naprav v naših domovih se povezuje z internetom in ljudje zaupajo svoje osebne podatke vedno večjemu številu storitev, zato postaja kibernetska varnost interneta stvari vse večja skrb. Vabljeni k branju!

V Uradnem listu Evropske unije L129 so bili 15. aprila 2021 so bili objavljeni Izvedbeni sklepi....

Leto 2021 je evropsko leto železnice. Ob tej priložnosti lahko v standardizaciji s ponosom poudarilo pomembno vlogo, ki jo imajo evropski standardi za zagotavljanje dobrega delovanja železnic za prihodnost Evrope. ...