Sodelovanje CEN, CENELEC in JRC

CEN, CENELEC in JRC v sporočilu za javnost z dne 21.10.2021 obveščata vse zainteresirane, da s podpisom sporazuma nadaljujejo uspešno dolgoletno sodelovanje in si prizadevajo področje sodelovanja širiti z usmerjanjem k ciljem kot so povezovanje raziskav in inovacij s standardizacijo, napovedovanje potreb po standardizaciji in usklajevanje strateških prednostnih nalog. 

Več o tem lahko preberete na spletni strani CEN in CENELEC  ali v slovenski različici Sporočila za javnost