Aktualno


V Uradnem listu Evropske unije L90 so bili 25. marca 2020 objavljeni naslednji izvedbeni sklepi o harmoniziranih standardih za medicinske pripomočke, diagnostične medicinske pripomočke in vitro in aktivne vsadljive medicinske pripomočke...

V Uradnem listu Evropske unije L90 so bili 25. marca 2020 so bili objavljeni Izvedbeni sklepi....

Zaradi povečanega zanimanja proizvajalcev in ostalih uporabnikov v času epidemije, smo se odločili v povezavi z opremo za zaščito pred COVID 19 zbrati čimveč povezav na različne pristojne inštitucije in aktualne informacije na enem mestu.

Zaradi upoštevanja ukrepov za omejitev širjenja virusa covid-19 obveščamo vse naše stranke, da bo od ponedeljka, 16. 3. 2020, poslovanje s SIST potekalo v omejenem obsegu in le preko elektronskih medijev. ...

V skladu s sklepom Strokovnega sveta SIST za splošno področje objavljamo razpis za članstvo v novem tehničnem odboru SIST/TC TUR Turistične storitve.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).