Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Svetovni dan standardizacije 2022

SKUPNA VIZIJA ZA BOLJŠI JUTRI

Želimo si svet, ki bo boljši, prijaznejši in bolj trajnosten. Svet, ki prinaša veselje tako današnjim kot tudi prihajajočim generacijam.

Cilji trajnostnega razvoja predstavljajo skupno vizijo za mir in blaginjo ljudi ter našega planeta. Predvidevajo odpravo socialnih razlik, razvoj trajnostnega gospodarstva in upočasnitev podnebnih sprememb, kar je zelo ambiciozno, saj bo za njihovo uresničitev potrebno sodelovanje številnih javnih in zasebnih partnerjev ter uporaba vseh razpoložljivih orodij. Vsak od ciljev je poziv k ukrepanju in uresničili jih bomo le, če bomo vanje verjeli in zanje delali vsi skupaj.

Korak v smeri ukrepanja je gotovo razvoj standardov, praktičnih rešitev, ki so koristne in uporabne za vse nas. Uporaba pa v praksi pomeni del rešitve.

Ob soočanju z resnimi izzivi, kako ponovno in bolje zgraditi svet po pandemiji COVID-19, vse tri mednarodne organizacije za standardizacijo (IEC, ISO in ITU) kot v svetu vodilne razvijalke standardov ter vsi nacionalni organi držav članic, vključno s SIST, pozivamo globalno skupnost k zasledovanju teh ciljev.

Naj naša skupna vizija postane realnost.

Skupna vizija


Morda vas zanima