Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Ustanovitev tehničnega odbora SIST/TC UMI Umetna inteligenca

Ustanovitev tehničnega odbora SIST/TC UMI Umetna inteligenca

V četrtek, 7. septembra 2023, je na SIST potekal ustanovitveni sestanek tehničnega odbora SIST/TC UMI Umetna inteligenca, v katerega je vključenih 14 strokovnjakov in strokovnjakinj, vpetih v omenjeno področje.

Na evropskem nivoju področje UI pokriva združeni tehnični odbor CEN-CLC/JTC 21 Artificial Intelligence s štirimi delovnimi skupinami:

  • WG 1 Strategic Advisory Group (SAG),
  • WG 2 Operational aspects,
  • WG 3 Engineering aspects,
  • WG 4 Foundational and societal aspects.

Slovenski strokovnjaki bodo na evropski ravni sodelovali pri pripravi standardov v izbranih delovnih skupinah, saj bo SIST postal polnopravni član CEN-CLC/JTC 21.

Novembra bomo z metodo ponatisa kot slovenska nacionalna standarda privzeli dva evropska standarda, in sicer:

  • SIST EN ISO/IEC 22989:2023 Informacijska tehnologija – Umetna inteligenca (UI) – Koncepti in terminologija umetne inteligence (ISO/IEC 22989:2022)
  • SIST EN ISO/IEC 23053:2023 Okvir za sisteme umetne inteligence (UI), ki temeljijo na strojnem učenju (ISO/IEC 23053:2022)

V pripravi je tudi akt o umetni inteligenci, ki bo prva celovita zakonodaja o umetni inteligenci na svetu, saj želi EU urediti področje umetne inteligence, da bi zagotovila naprednejše pogoje za razvoj in uporabo nove tehnologije. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da nas bo ta zakonodaja zaščitila, saj vsebuje različne predpise za različne stopnje tveganja:

  • nesprejemljivo tveganje
  • visoko tveganje
  • generativna umetna inteligenca
  • omejeno tveganje

Umetna inteligenca bo močno vpeta v standardizacijo, saj ima številne koristi pri izboljšanju zdravstva, varnejšem in čistejšem prometu, učinkovitejši proizvodnji in tudi pri cenejši in bolj trajnostni energiji, za kar si standardizacija prizadeva že vrsto let.

Vir: Uredba Evropskega parlamenta in sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci – Akt o umetni inteligenci in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov Unije

 

Pripravila: Petra Berčič

Tehnična sekretarka SIST/TC UMI


Morda vas zanima