Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Izdana sta prevoda standardov SIST EN ISO 80000-2:2019 Veličine in enote - 2. del: Matematika, ter SIST EN ISO 80000-3:2020

mag. Mojca Lampič

tehnična sekretarka SIST/TC TRS Tehnično risanje, veličine, enote, simboli in grafični simboli

 

Prevod standarda SIST EN ISO 80000-2:2019 Veličine in enote – 2. del: Matematika  opredeljuje matematične simbole, razlaga njihov pomen in podaja besedne ekvivalente ter uporabo. V glavnem je namenjen za uporabo v naravoslovnih vedah in tehniki, velja pa tudi za druga področja, kjer se uporablja matematika.

Prevod standarda SIST EN ISO 80000-3:2020 Veličine in enote – 3. del: Prostor in čas podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine prostora in časa. Kjer je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni faktorji).

Imena najpomembnejših veličin v obeh standardih so podana skupaj s svojimi simboli in največkrat tudi z definicijami.

Večina veličin ima podano samo eno ime in le en simbol; če sta za eno veličino podani dve imeni ali več oziroma dva simbola ali več in razlika ni opredeljena, so enakovredni.

Če je simbol veličine zapisan v oklepaju, pomeni, da je "rezervni" in se uporablja takrat, kadar ima glavni simbol drugačen pomen.

Vsa ta imena in simboli se priporočajo za uporabo.

 

 

 


Morda vas zanima