Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Aktualno


Standard SIST EN 300 440 V2.2.1:2018 je namenjen opisu tehničnih zahtev in postopkov preskušanja skladnosti za oprostitev potrebnosti radijskega dovoljenja za naprave kratkega dosega (SRD), namenjene za uporabo v radiofrekvenčnih pasovih v območju od 1 GHz do 40 GHz.

>>> Nova izdaja Enjoy! revije ETSI

Kontaktna točka SIST je 13. decembra 2023 uspešno izvedla brezplačni seminar z naslovom »USPEH NA EVROPSKEM TRGU«, katerega se je udeležilo 15 podjetnikov iz različnih sektorjev.

S prvim novembrom je na voljo izvirna tehnična specifikacija SIST-TS 4207-2:2023, Meritve emisije iz malih kurilnih naprav – 2. del: Meritve na kurilnih napravah na trdna goriva (VDI 4207-2:2016, spremenjen).

Izdali smo prevod standarda SIST EN 15341:2019+A1:2022 Vzdrževanje – Ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja, ki navaja ključne kazalnike uspešnosti (KPI) funkcije vzdrževanja in daje smernice za opredelitev niza primernih kazalnikov za ocenjevanje in izboljšanje uspešnosti, učinkovitosti ter trajnostnosti pri vzdrževanju obstoječega fizičnega premoženja, bodisi industrijskega premoženja, infrastrukturnih in javnih objektov ali transportnih sistemov idr. v okviru zunanjih in notranjih vplivnih spremenljivk.

Prevod standarda SIST EN ISO 80000-2:2019 Veličine in enote – 2. del: Matematika opredeljuje matematične simbole, razlaga njihov pomen in podaja besedne ekvivalente ter uporabo. V glavnem je namenjen za uporabo v naravoslovnih vedah in tehniki, velja pa tudi za druga področja, kjer se uporablja matematika. Prevod standarda SIST EN ISO 80000-3:2020 Veličine in enote – 3. del: Prostor in čas podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine prostora in časa. Kjer je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni faktorji).