Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Program dela CEN in CENELEC za leto 2024

Spoštovani, 

obveščamo vas, da sta CEN in CENELEC objavila program dela za leto 2024.

V letu, ki bo ključno tako za prihodnost Evrope kot za evropski standardizacijski sistem, bo standardizacija igrala pomembno vlogo pri naslavljanju potreb naše skupnosti. Čakajo nas izzivi v povezavi z zelenim in digitalnim prehodom, krepitvijo evropskega gospodarstva ter spodbujanjem konkurenčnosti, inovativnosti in vključenosti.
Skupnost CEN in CENELEC vidi ob prihajajočih volitvah priložnost, da kot enotno gospodarstvo prilagodi svoje institucije novim razmeram in trendom ter določi prednostne naloge. Standardizacija bo pri krepitvi enotnega trga in zagotavljanju njegove odpornosti odigrala ključno vlogo.
Med prednostne naloge, usklajene med državami članicami EU, predstavniki industrije, družbenimi deležniki, MSP-ji, akademsko sfero in evropskimi organizacijami za standarde, sta CEN in CENELEC uvrstila vodikove tehnologije, umetno inteligenco, kritične surovine, interoperabilnost podatkov in izobraževanje o standardizaciji.
Pomembna je tudi trajnost evropskega standardizacijskega sistema, ki zadeva digitalno preobrazbo in inovacije poslovnega modela CEN in CENELEC.
Delovni program CEN in CENELEC odraža zavezanost k zagotavljanju učinkovite evropske standardizacije ter bolj zelene, bolj digitalne in bolj konkurenčne Evrope. Vabljeni k raziskovanju standardizacijskih načrtov za 2024 na povezavi.