Kontaktna točka 

KT za informacije

 


Kontakta točka za proizvode (PCP) in proizvode za gradbeništvo (CPCP)

Tel: (01) 478 30 68

info@sist.si

KT za notifikacije

 


Kontaktna točka za notifikacije tehnične zakonodaje in zahtev za storitve

Tel: (01) 478 30 65

contact@sist.si

Novička zajema informacije o standardih, na katere se sklicuje nacionalna zakonodaja, objavljena v uradnem listu RS v zadnjem obdobju.

Novička zajema informacije o tehničnih predpisih, standardih in postopkih za presojo skladnosti, ki so jih notificirale druge države članice EU in WTO in bi lahko predstavljali ovire pri mednarodnem trgovanju.

EU letos praznuje 30-letnico svojega enotnega trga, kar je eden največjih dosežkov evropskega povezovanja in eno njenih ključnih gonil. Evropski enotni trg, ki je bil vzpostavljen 1. januarja 1993, omogoča prost pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala po EU. Zaradi enotnega trga je življenje ljudi lažje, podjetjem pa se s tem odpirajo nove priložnosti.

Pogajalci Sveta EU in Evropskega parlamenta so dosegli začasni dogovor o uredbi o strojih. Predlagana zakonodaja spreminja direktivo o strojih iz leta 2006 v uredbo. Direktiva iz leta 2006 je eden glavnih zakonodajnih aktov, ki urejajo harmonizacijo bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev za stroje na ravni EU. Spodbuja prosti pretok strojev na enotnem trgu ter zagotavlja visoko raven varnosti delavcev in državljanov EU.

V Uradnem listu Evropske unije L8 je bil 11. januarja 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/98 z dne 9. januarja 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za predstikalne naprave za sijalke, svetilke, klimatska in okoljska preizkušanja in drugo opremo za uravnavanje temperature ter naprave za merjenje in spremljanje moči.

V Uradnem listu Evropske unije L 7 je bil 10. januarja 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/69 z dne 9. januarja 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/436 glede harmoniziranega standarda za kolesa z električnim pomožnim pogonom.