Kontaktna točka 

KT za informacije

 


Kontakta točka za proizvode (PCP) in proizvode za gradbeništvo (CPCP)

Tel: (01) 478 30 68

info@sist.si

KT za notifikacije

 


Kontaktna točka za notifikacije tehnične zakonodaje in zahtev za storitve

Tel: (01) 478 30 65

contact@sist.si

V Uradnem listu Evropske unije L317 je bil 9. decembra 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/2414 z dne 6. decembra 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/668 v zvezi s harmoniziranimi standardi za zahteve za filtre za zaščito pred delci za naprave za zaščito dihal, njihovo preizkušanje in označevanje, za splošne zahteve za varovalno obleko, za zahteve za ščitnike za oči za skvoš ter ščitnike za oči za racquetball in skvoš 57 ter za zahteve in preskusne metode za obutev za zaščito pred tveganji v livarnah ter pri varjenju in sorodnih postopkih.

Kontaktna točka SIST je tudi letos v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 8. decembra 2022 v prostorih SIST uspešno izvedla brezplačni seminar z naslovom »NOTIFIKACIJA NEHARMONIZIRANIH PREDPISOV V LUČI TRANSPARENTNOSTI«.

V Uradnem listu Evropske unije L 311 je bil 2. decembra 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/2357 z dne 1. decembra 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/451 glede harmoniziranega standarda za cestne odsevnike.

21. novembra 2022 je Skupno raziskovalno središče JRC (Joint Research Centre) objavilo novo tehnično poročilo JRC s priporočili o prispevku standardizacije k načrtovanju podzemnih konstrukcij. To tehnično poročilo je JRC izdal v okviru službe Evropske komisije za znanost in znanje z namenom, da zagotovi na dokazih temelječo znanstveno podporo procesu oblikovanja politike Evropske unije.

Na zasedanju Odbora za tehnične ovire v trgovini (TBT), ki je bilo 15. in 18. novembra 2022, so članice WTO pripravile tematske seje o sprejemanju dobrih zakonodajnih praks in standardov. Člani TBT so razpravljali o 81 trgovinskih vprašanjih, od katerih je bilo 20 vprašanj izpostavljenih prvič. Obravnavali so tudi okoljska in varnostna vprašanja. Predstavniki delegacij so nadaljevali tudi delo pri pripravi smernic za postopke ugotavljanja skladnosti.

Sekretariat Svetovne trgovinske organizacije (WTO) je 31. oktobra 2022 izdal novo informativno obvestilo, v katerem je podan pregled razprav v Odboru za tehnične ovire v trgovini (TBT) v zvezi s pandemijo COVID-19.