Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Kontaktna točka 

KT za informacije

 


Kontakta točka za proizvode (PCP) in proizvode za gradbeništvo (CPCP)

Tel: (01) 478 30 68

info@sist.si

KT za notifikacije

 


Kontaktna točka za notifikacije tehnične zakonodaje in zahtev za storitve

Tel: (01) 478 30 65

contact@sist.si

V Uradnem listu Evropske unije L8 je bil 11. januarja 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/98 z dne 9. januarja 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za predstikalne naprave za sijalke, svetilke, klimatska in okoljska preizkušanja in drugo opremo za uravnavanje temperature ter naprave za merjenje in spremljanje moči.

V Uradnem listu Evropske unije L 7 je bil 10. januarja 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/69 z dne 9. januarja 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/436 glede harmoniziranega standarda za kolesa z električnim pomožnim pogonom.

Ministri in ministrice EU so dokončno odobrili spremembo uredbe o evropski standardizaciji. Uredba določa postopke za razvoj harmoniziranih standardov v EU. Ti harmonizirani standardi olajšujejo dajanje proizvodov na enotni trg in s tem krepijo konkurenčnost EU.

Svet EU in Evropski parlament sta 29. novembra 2022 dosegla začasni dogovor glede uredbe o splošni varnosti proizvodov. Uredba posodablja veljavna pravila, da bi bilo s tem zagotovljeno, da so proizvodi, ki se prodajajo zunaj spleta in na spletu, varni in da izpolnjujejo evropske standarde.

Kontaktna točka SIST je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 14. decembra 2022 v prostorih SIST uspešno izvedla brezplačni seminar z naslovom »NOTIFIKACIJA ZAHTEV ZA STORITVE V LUČI TRANSPARENTNOSTI«.

V Uradnem listu Evropske unije L317 je bil 9. decembra 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/2414 z dne 6. decembra 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/668 v zvezi s harmoniziranimi standardi za zahteve za filtre za zaščito pred delci za naprave za zaščito dihal, njihovo preizkušanje in označevanje, za splošne zahteve za varovalno obleko, za zahteve za ščitnike za oči za skvoš ter ščitnike za oči za racquetball in skvoš 57 ter za zahteve in preskusne metode za obutev za zaščito pred tveganji v livarnah ter pri varjenju in sorodnih postopkih.