Kontaktna točka 

KT za informacije

 


Kontakta točka za proizvode (PCP) in proizvode za gradbeništvo (CPCP)

Tel: (01) 478 30 68

info@sist.si

KT za notifikacije

 


Kontaktna točka za notifikacije tehnične zakonodaje in zahtev za storitve

Tel: (01) 478 30 65

contact@sist.si

Komisija je 28.aprila 2023 predlagala revidirano uredbo o detergentih, katere namen je poenostaviti obstoječa pravila in jih pripraviti na prihodnost ter tako izboljšati varovanje zdravja in okolja ter delovanje enotnega trga za detergente. Revidirana pravila se med drugim nanašajo na nove inovativne proizvode, kot so detergenti z vsebnostjo mikroorganizmov, in trajnostne nove prakse, kot je prodaja detergentov za ponovno polnjenje. Z novimi pravili se poleg tega uvajata digitalno označevanje in potni list za detergente in površinsko aktivne snovi.

Komisija je 30. marca 2023 predlagala uredbo za lažjo uporabo necestne mobilne mehanizacije, kot so žerjavi, kombajni, viličarji, čistilci snega na javnih cestah. Ta pravila bodo dokončno nadomestila različne zakonodajne režime, ki trenutno obstajajo v državah članicah.

Kontaktna točka SIST je 6. aprila 2023 v prostorih SIST uspešno izvedla brezplačni seminar z naslovom »POMEN STANDARDOV ZA PODJETJA«.

V Uradnem listu Evropske unije L96 je bil 5. aprila 2023 objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/740 z dne 4. aprila 2023 o harmoniziranih standardih za igrače, pripravljenih v podporo Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Evropski parlament in Svet sta 15. marca 2023 sprejela Uredbo (EU) 2023/607 o spremembi uredb (EU) 2017/745 in (EU) 2017/746 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere medicinske pripomočke in in vitro diagnostične medicinske pripomočke, ki je bila 20. marca 2023 objavljena v Uradnem listu in je začela veljati na dan objave.

Evropska komisija je 13. marca 2023 objavila letno poročilo o evropskem sistemu Safety Gate – sistemu hitrega obveščanja o nevarnih neživilskih izdelkih. Poročilo zajema opozorila, sporočena v letu 2022, in odgovore nacionalnih organov. Tveganje za zdravje, povezano s kemičnimi snovmi, je bilo najpogosteje prijavljeno tveganje, ki je bilo ugotovljeno tudi pri najrazličnejših izdelkih. Že drugo leto zapored so igrače in avtomobili na vrhu lestvice najpogosteje prijavljenih kategorij izdelkov.