Kontaktna točka 

KT za informacije

 


Kontakta točka za proizvode (PCP) in proizvode za gradbeništvo (CPCP)

Tel: (01) 478 30 68

info@sist.si

KT za notifikacije

 


Kontaktna točka za notifikacije tehnične zakonodaje in zahtev za storitve

Tel: (01) 478 30 65

contact@sist.si

V Uradnem listu Evropske unije L170 je bil 5. julija 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1410 z dne 4. julija 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/1182 glede harmoniziranih standardov za sterilizacijo izdelkov za zdravstveno nego in biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov.

Evropska unija (EU) je 23. maja 2023 sprejela novo Uredbo o splošni varnosti proizvodov. Uredba o splošni varnosti proizvodov (EU) 2023/988 razveljavlja Direktivo 2001/95/ES, imenovano Direktiva o splošni varnosti proizvodov ali GPSD.

V Uradnem listu Evropske unije L142 je bil 1. junija 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1060 z dne 30. maja 2023 o harmoniziranem standardu za preskusne metode in zahteve za dokazovanje, da plastični pokrovčki posod za pijačo za enkratno uporabo s prostornino do treh litrov ostanejo pritrjeni na posode med predvideno uporabo (izdelka), pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta.

Svet je sprejel stališče („splošni pristop“) o predlagani uredbi o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke. Nova uredba bo nadomestila sedanjo direktivo iz leta 2009 ter razširila področje uporabe, tako da bodo zahteve za okoljsko trajnostnost določene za skoraj vse vrste blaga na trgu EU. Z njo bo uveden digitalni potni list za izdelke, določa pa tudi pravila o preglednosti in prepovedih v zvezi z uničevanjem neprodanega potrošniškega blaga.

Svet EU je 22. maja 2023 sprejel novo uredbo o strojih. Predlagana zakonodaja posodablja direktivo o strojih iz leta 2006 in jo spreminja v uredbo. Novo besedilo usklajuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve za stroje v EU, spodbuja prost pretok strojev in zagotavlja visoko raven varnosti delavcev in državljanov.

V Uradnem listu Evropske unije L125 je bil 11. maja 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/941 z dne 2. maja 2023 o harmoniziranih standardih za osebno varovalno opremo, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta.