Kontaktna točka 

KT za informacije

 


Kontakta točka za proizvode (PCP) in proizvode za gradbeništvo (CPCP)

Tel: (01) 478 30 68

info@sist.si

KT za notifikacije

 


Kontaktna točka za notifikacije tehnične zakonodaje in zahtev za storitve

Tel: (01) 478 30 65

contact@sist.si

Komisija je 5. julija 2023 predlagala pravila, s katerimi bi proizvajalci postali odgovorni za celoten življenjski cikel tekstilnih izdelkov in podprli trajnostno ravnanje s tekstilnimi odpadki po vsej EU. Ta pobuda bo pospešila razvoj sektorja ločenega zbiranja, sortiranja, ponovne uporabe in recikliranja tekstila v EU v skladu s strategijo EU za trajnostne in krožne tekstilne izdelke.

Svet je konec junija 2023 sprejel pogajalsko stališče glede predlagane uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (uredba CLP). Predlagana uredba posodablja veljavno zakonodajo EU in je namenjena pojasnitvi pravil o razvrščanju in označevanju kemičnih snovi ter informacijah, ki jih je treba navesti pri kemikalijah, ki se prodajajo na spletu.

Svet je konec junija 2023 sprejel pogajalsko stališče glede uredbe o gradbenih izdelkih, s katero se posodablja obstoječa zakonodaja iz leta 2011. Pogajalsko stališče Sveta podpira splošne cilje predloga, hkrati pa skuša pojasniti nekatere njegove elemente zaradi uskladitve z drugo povezano zakonodajo, kot na primer uredbo o okoljsko primerni zasnovi.

Evropska komisija je konec junija 2023 sprejela SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1338 o varnostnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati evropski standardi za nekatere otroške izdelke.

V Uradnem listu Evropske unije L170 je bil 5. julija 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1411 z dne 4. julija 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/1195 glede harmoniziranega standarda za sterilizacijo izdelkov za zdravstveno nego.

V Uradnem listu Evropske unije L170 je bil 5. julija 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1410 z dne 4. julija 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/1182 glede harmoniziranih standardov za sterilizacijo izdelkov za zdravstveno nego in biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov.