Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: SVET SPREJEL STALIŠČE O UREDBI O RAZVRŠČANJU, OZNAČEVANJU IN PAKIRANJU KEMIČNIH SNOVI

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

Svet je konec junija 2023 sprejel pogajalsko stališče glede predlagane uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (uredba CLP). Predlagana uredba posodablja veljavno zakonodajo EU in je namenjena pojasnitvi pravil o razvrščanju in označevanju kemičnih snovi ter informacijah, ki jih je treba navesti pri kemikalijah, ki se prodajajo na spletu.

Stališče Sveta prilagaja uredbo CLP različnim oblikam sodobnega poslovanja (na primer spletna prodaja ali ponovno polnjenje), določa jasnejše in razumljivejše etikete (vključno z digitalnim označevanjem) ter zagotavlja visoko raven zaščite pred kemičnimi nevarnostmi.

Jasnejše informacije o kemičnih nevarnostih

Zaradi popularizacije novih tržnih trendov, kot je spletno nakupovanje ali ponovna uporaba posod za nakupovanje v razsutem stanju, in pojava novih nevarnosti, povezanih s kemičnimi izdelki, vključno s prisotnostjo endokrinih motilcev ali dolgo življenjsko dobo nekaterih snovi, je bila potrebna posodobitev obstoječe uredbe iz leta 2008. Področje uporabe predlagane revidirane uredbe vključuje boljše varovanje zdravja ljudi in okolja. Med ukrepi, ki jih uvaja, so:

  • boljši postopki za vse akterje za zagotavljanje informacij o nevarnostih v zvezi s kemikalijami, danimi na trg EU
  • obveščanje o kemičnih nevarnostih, tudi na spletu, v skladu z enostavnejšimi in jasnimi zahtevami glede označevanja in oglaševanja (npr. najmanjša velikost pisave na etiketah kemikalij in uporaba izvlečnih etiket)
  • nova pooblastila Komisiji (poleg državam članicam in industriji) za pospešitev postopka prepoznavanja nevarnih snovi in pripravo potrebnih predlogov za razvrstitev
  • posebna pravila za kemične izdelke, ki jih je mogoče ponovno napolniti v polnilnicah

Stališče Sveta

Pogajalski mandat Sveta ohranja cilje uredbe, vendar zaradi želje po večji jasnosti in pravni varnosti v več delih spreminja predlog.

  • Zaradi vprašanja čitljivosti ter morebitnih bremen za industrijo so bile prilagojene določbe o obliki in zasnovi etiket.
  • Pojasnjeni so tudi koncept in pravila za digitalno označevanje.
  • Cilj pogajalskega mandata Sveta je po eni strani spodbujanje prodaje prek polnilnic, saj lahko ta pripomore k zmanjšanju odpadne embalaže in pospeši prehod na krožno gospodarstvo, po drugi strani pa tudi zmanjšanje tveganj, ki jih prinaša ponovno polnjenje.
  • V zvezi z novimi načini poslovanja, kot je spletna prodaja, prinaša stališče Sveta glede na predlog Komisije več jasnosti pri vprašanjih, kot so označevanje in informacije, ki jih je treba navesti za kemične izdelke, ki se prodajajo na daljavo (tudi po spletu).
  • V skladu s stališčem Sveta bo morala Komisija glede določb o razvrščanju kemičnih snovi, ki vsebujejo več kot eno sestavino, štiri leta po začetku veljavnosti uredbe CLP pripraviti poročilo. Temu poročilu lahko po potrebi priloži novi zakonodajni predlog glede teh snovi.
  • Spremenjene so določbe o novih razredih nevarnosti, da bi se izognili podvajanju ocenjevanj, ki že potekajo v skladu z drugo zakonodajo.

Ozadje

Revizija uredbe CLP je skupaj z načrtovano revizijo uredbe REACH pomemben element trajnostne strategije za kemikalije, ki je ključni gradnik evropskega zelenega dogovora.

Naslednji koraki

Dogovorjeni pogajalski mandat pomeni formalizacijo pogajalskega stališča Sveta. Predsedstvu Sveta daje mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom, ki naj bi se začela oktobra 2023, ko naj bi Parlament sprejel svoje stališče.

Pogajalski mandat bo na voljo pozneje.

Vir: https://www.consilium.europa.eu


Morda vas zanima