Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: EU DOLOČA VARNOSTNE ZAHTEVE ZA STANDARDE ZA OTROŠKE IZDELKE

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

 

Evropska komisija je konec junija 2023 sprejela SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1338 o varnostnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati evropski standardi za nekatere otroške izdelke.

Ta sklep se uporablja za standarde iz Direktive o splošni varnosti proizvodov za naslednje izdelke:

 1. otroški izdelki, namenjeni nošenju otrok;
 2. otroški izdelki za lajšanje ali zaščito pri sedenju, spanju, kopanju, negi telesa, sprostitvi, prevozu in zgodnjem učenju;
 3. otroški izdelki za lažje hranjenje, pitje ali sesanje;
 4. otroški izdelki, ki ponujajo eno ali več funkcij, navedenih v točkah 1, 2 in 3, ter eno ali več drugih funkcij;
 5. izdelki, povezani z otroškimi izdelki, vključno z naslednjimi izdelki:
 • izdelki in dodatki, posebej zasnovani za uporabo skupaj z otroškimi izdelki iz točk 1 do 4 ali v kombinaciji s temi izdelki;
 • izdelki, ki jih uporabljajo in montirajo ali namestijo odrasli in so dostopni otroku ali imajo zaščitno funkcijo za otroka.

Priloga k Sklepu obravnava varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati standardi EU za otroške izdelke, vključno z naslednjimi, vendar ne omejeno na:

 • kemične nevarnosti,
 • toplotne nevarnosti,
 • nevarnosti vnetljivosti,
 • nevarnosti zagozditve,
 • nevarnosti zadušitve,
 • nevarnosti pri zaužitju,
 • nevarnosti vstavljanja in vdihavanja,
 • nevarnosti padca,
 • nevarnosti utopitve,
 • električne nevarnosti,
 • biometrične nevarnosti,
 • akustične nevarnosti,
 • nevarnosti sevanja,
 • radioaktivne nevarnosti,
 • higienske nevarnosti in
 • nevarnosti, povezane z informacijami, priloženimi izdelku.

Sklep določa, da morajo takšne varnostne zahteve odražati nova znanstvena in tehnična spoznanja ter upoštevati razvoj trga.

Poleg tega naj bi uporaba pristopa, ki temelji na nevarnostih, omogočila celovito oceno tveganja, kateremu so otroci lahko izpostavljeni med uporabo njim namenjenih izdelkov; pomagala naj bi priznati in obravnavati nevarnosti pri uporabi prihodnjih novih izdelkov ter olajšala primerjavo teh zahtev in vsebine standardov, kar bo zagotovilo večjo skladnost standardov z zahtevami.

Sklep začne veljati 20. julija 2023.

Več na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D1338&qid=1688966750321

 


Morda vas zanima