USPEŠNO IZVEDEN BREZPLAČNI SEMINAR ZA MINISTRSTVA 2023 – NOTIFIKACIJA NEHARMONIZIRANIH PREDPISOV V LUČI TRANSPARENTNOSTI

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Kontaktna točka SIST je 28. novembra 2023 v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport uspešno izvedla brezplačni seminar z naslovom »NOTIFIKACIJA NEHARMONIZIRANIH PREDPISOV V LUČI TRANSPARENTNOSTI«, ki je pritegnil 34 udeležencev iz različnih ministrstev in organov v sestavi.

Mag. Irena Možek Grgurevič z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je v prvem delu seminarja predstavila pomembnost Direktive (EU) 2015/1535 (Transparency Directive) na enotnem trgu EU ter novosti s področja implementacije, kakor tudi najnovejše primere Sodišča Evropske unije s tega področja.

 

mag. Irena Možek Grgurevič –  MGTŠ

V nadaljevanju je vodja Kontaktne točke SIST, mag. Jožica Škof Nikolič, obiskovalce seznanila z  vlogo kontaktne točke v notifikacijskem postopku ter prikazala postopke notifikacije s praktičnimi primeri in prihajajočimi novostmi. Predstavljena je bila tudi razlika med tehničnim predpisom in standardom, načini sklicevanja na standarde v zakonodaji ter podatek, kdaj je standard za uporabnika obvezujoč s predpisom. Poudarila je pomen standardov za rast in konkurenčnost ter predstavila različne vrste standardizacijskih dokumentov in metode njihove priprave. Prav tako se je dotaknila možnosti aktivnega sodelovanja predstavnikov iz ministrstev v tehničnih odborih na posameznih področjih.

mag. Jožica Škof Nikolič, Vodja Kontaktne točke SIST

V sklepnem delu seminarja je svetovalka v Kontaktni točki SIST, Enisa Šmrković, mag., spregovorila o vlogi in nalogah Kontaktne točke SIST ter možnostih pridobivanja brezplačnih informacij o tehničnih pravilih, ki se na ozemlju držav članic EU uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda, ter z udeleženci podelila informacije o načelu vzajemnega priznavanja. Prisotne je seznanila še s posameznimi zanimivimi in poučnimi primeri poizvedb in podanimi odgovori Kontaktne točke SIST.

Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

 

S tem uspešnim dogodkom smo izpostavili obveznosti Slovenije v notifikacijskem postopku, pokazali vlogo pripravljavcev zakonodaje v povezavi z Direktivo (EU) 2015/1535 ter pridobili dragocene odzive udeležencev. Srečanje je bil pomemben korak k boljšemu razumevanju in implementaciji smernic EU v Sloveniji s področja notifikacij tehničnih predpisov.

 


Morda vas zanima