USPEŠNO IZVEDEN BREZPLAČNI SEMINAR ZA PODJETNIKE – »USPEH NA EVROPSKEM TRGU«

Pripravila: mag. Jožica Škof Nikolič

 

Kontaktna točka SIST je 13. decembra 2023 uspešno izvedla brezplačni seminar z naslovom »USPEH NA EVROPSKEM TRGU«, katerega se je udeležilo 15 podjetnikov iz različnih sektorjev.

Navzoče je prijazno pozdravila in nagovorila direktorica SIST, mag. Marjetka Strle Vidali. V nadaljevanju je vodja Kontaktne točke SIST, mag. Jožica Škof Nikolič, predstavila vlogo in naloge SIST, njegovo organiziranost in tudi pravne podlage za delovanje.

Vesna Klofutar, tehnična sekretarka na SIST, je pojasnila, kaj so standardi ter kako lahko zainteresirani vplivajo na njihov nastanek in vsebino, ter podala informacije o cenah in jezikih, v katerih so standardi izdani. Navzoče je seznanila s potekom dela na področju standardizacije ter z vlogo standardov pri mikro, majhnih in srednjih podjetjih. Poudarila je pomen standardov za rast in konkurenčnost ter predstavila vrste standardizacijskih dokumentov, metode njihove priprave, označevanje ter možnost aktivnega sodelovanja in vključevanja v tehnične odbore na posameznih področjih.

V nadaljevanju je mag. Jožica Škof Nikolič predstavila razliko med tehničnim predpisom in standardom, prikazala standardizirane načine sklicevanja na standarde v zakonodaji ter udeležencem natančno razložila, kdaj je standard za uporabnika obvezujoč s predpisom. Opozorila je na uporabo neobveznih standardov v podporo zakonodaji in na pomembnost vloge harmoniziranih standardov v podporo direktivam novega pristopa, podala pa je tudi osnovne informacije o zahtevah označevanja CE in ugotavljanja skladnosti.

V sklepnem delu seminarja je svetovalka v Kontaktni točki SIST, Enisa Šmrković, mag., spregovorila o vlogi in nalogah Kontaktne točke SIST ter možnostih pridobivanja brezplačnih informacij o tehničnih pravilih, ki se na ozemlju držav članic EU uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda, ter z udeleženci podelila informacije o načelu vzajemnega priznavanja. Prisotne je seznanila še s posameznimi zanimivimi in poučnimi primeri poizvedb in podanimi odgovori Kontaktne točke SIST.

Dogodek je bil prijetno druženje in hkrati seznanitev navzočih z osnovnimi znanji s področja dela standardizacije in tehničnih zahtev za dajanje proizvoda na trg EU. Podobna brezplačna izobraževanja bomo izvajali tudi v naslednjem letu.

 


Morda vas zanima