Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: Nov seznam harmoniziranih standardov - VARNOST STROJEV - AVGUST 2023

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Komisija je v Uradnem listu (UL L 194, 2. 8. 2023, str. 45–133) objavila dolgo pričakovano konsolidacijo seznama harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo o strojih 2006/42/ES.

Izvedbeni sklep vsebuje skupaj več kot 700 referenc harmoniziranih standardov in več kot 100 novih referenc harmoniziranih standardov, ki so prvič objavljene v Uradnem listu.

Komisija je že od leta 2019 objavljala sklicevanja na harmonizirane standarde v seriji L Uradnega lista Evropske unije kot Izvedbene sklepe Komisije.

Hkrati pa objava serije C (Sporočilo 2018/C 092) ni bila prenovljena ali konsolidirana v seriji L, medtem ko so jo poznejši sklepi le spremenili z umikom iz Uradnega lista Evropske unije nekaterih harmoniziranih standardov, navedenih v njej.

Po prvi objavi serije L v Uradnem listu Evropske unije marca 2019 je bil prvotni sklep 2019/436 že sedemkrat spremenjen, zaradi česar je težko ugotoviti, katere reference v sporočilu serije C iz marca 2018 so še vedno veljavne.

Nova konsolidacija sedaj odpravlja to negotovost.

Izvedbeni sklep 2023/1586, objavljen v Uradnem listu (UL L 194, 2. 8. 2023, str. 45–133), združuje sklicevanja v Sklepu 2019/436 in sporočilu 2018/C 092 ter hkrati vsebuje več kot 100 novih sklicevanj.

Kje najdem več informacij?
Za več informacij si oglejte Uradni list Evropske unije L 194 z dne 2. 8. 2023 ter spletno stran Notranjega trga za varnost strojev.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani http://henweb.sist.si/#/app/directives​, preko katere je možen nakup standardov.

Če potrebujete našo pomoč glede CE oznake, EU izjave o skladnosti in ostalih zahtev, smo vam na voljo. Kontaktna točka SIST vam bo z veseljem pomagala.

Več o delu Kontaktne točke SIST si lahko ogledate na naši spletni strani, kot tudi predstavitveni video o brezplačnih informacijah, ki jih nudimo v okviru Kontaktne točke.

 

 


Morda vas zanima