AKTUALNO

Seminarji

  • 05.11.2020, 10:00 STANDARD SIST EN ISO 22000:2018 IN ŽIVILSKA ZAKONODAJA POVEZANA Z VARSTVOM POTROŠNIKOV

    Vsebina seminarja daje informacije o pomenu uporabe mednarodnih in evropskih standardov, kot je na primer SIST EN ISO 22000:2018 v živilski dejavnosti ter o bistvenih novostih v živilski zakonodaji povezanih z varstvom potrošnikov. Seminar zagotavlja razumevanje osnovnih načel v proizvodnji varne in kakovostne hrane vezane na zagotavljanje sledljivosti in označevanje...

  • 09.11.2020, 10:00 PRAKTIČNA uporaba standarda SIST EN 50110-1 - obratovanje električnih inštalacij

    S predstavitvijo novega standarda želimo ponovno spodbuditi nadaljevanje dela na dopolnitvah in spremembi zakonodaje, ki ureja varno delo na tem področju. Dovolj je argumentov, da se Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/1992, PVDNET) uskladi s sodobnimi evropskimi trendi na področju varnega dela...

  • 12.11.2020, 10:00 Skladna osebna varovalna oprema na trgu in na delovnem mestu - spletni seminar

    Seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti gospodarskih subjektov glede na vlogo v tržni verigi in pregledu predpisov za namensko rabo osebne varovalne opreme glede na potrebo po zaščiti, podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali uporabo....

Prikaži vse