AKTUALNO

Seminarji

  • 08.12.2022, 10:00 PREDSTAVITEV SIST 1191 Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu s PRAKTIČNIMI PRIMERI

    Seminar je namenjen vsem, ki kakor koli sodelujete pri projektiranju in izvajanju stavb. SIST/TC TOP Toplota je letos pripravil in sprejel standard SIST 1191:2022 Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu – Zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe, ki navaja, kakšne lastnosti morajo imeti toplotnoizolacijski materiali, da so primerni za...

  • 08.12.2022, 10:00 Brezplačni seminar »NOTIFIKACIJA NEHARMONIZIRANIH PREDPISOV V LUČI TRANSPARENTNOSTI«

    Slovenija kot članica Evropske unije in članica Svetovne trgovinske organizacije (WTO) že vrsto let izvaja postopke notificiranja načrtovanih tehničnih predpisov v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 in Sporazumom o tehničnih ovirah v trgovini (WTO/TBT) ter standardov v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 o evropski standardizaciji. SIST je pristojen tudi...

  • 12.12.2022, 10:00 Skladnost gradbenih proizvodov in ustrezno izvajanje gradbenih ter inštalaterskih del po novem Gradbenem zakonu (GZ-1)

    Evropska zakonodaja v okviru trženja tehničnih (Sklep št. 768/2008/ES) in gradbenih (Uredba (EU) 305/2011) proizvodov, skupaj s sprejetimi seznami harmoniziranih standardov, uporaba katerih ustvarja domnevo o skladnosti proizvodov, predstavlja podlago za dajanje gradbenih proizvodov na trg in vgradnjo. Uredba jasneje opredeljuje obveznosti, postopke ugotavljanja skladnosti in popolnejše izjave o skladnosti,...

Prikaži vse