AKTUALNO

Seminarji

  • 20.02.2023, 10:00 VZDRŽEVANJE NAPRAV IN PREMOŽENJA: ZAKAJ IN KAKO

    Namen prvega dela seminarja je predstaviti zainteresiranim področje obvladovanja premoženja (pregled, načela in terminologija, sistemi vodenja in upravljanje sistemov). Namen drugega dela seminarja je predstaviti standarde s področja vzdrževanja, ki opredeljujejo zgoraj omenjeno strategijo. Slednji prinašajo nekatere bistvene prvine, kako vzdrževati in ohranjati naprave in drugo premoženje v dobri kondiciji....

  • 27.02.2023, 10:00 PREDSTAVITEV SIST 1191 S PRAKTIČNIMI PRIMERI - Kreditne točke IZS in ZAPS

    SIST/TC TOP Toplota je v letu 2022 pripravil in sprejel standard SIST 1191:2022 Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu – Zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe. Standard navaja, kakšne lastnosti morajo imeti toplotnoizolacijski materiali, da so primerni za posamezno vrsto vgradnje (na primer prezračevano fasado, ravno streho itd.). Za...

  • 07.03.2023, 10:00 SKLADNOST IN VARNOST ter označevanje CE tehnično zahtevnejših proizvodov na PRIMERIH UDELEŽENCEV - Kreditne točke IZS

    Spletni seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zakonodaje in zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode (stroji, tlačne posode, električni in elektronski proizvodi, medicinski proizvodi, osebna varovalna oprema), podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v...

Prikaži vse