NOVI MEDNARODNI STANDARD ZA TRANSPARENTNOST FINANČNIH INSTRUMENTOV OTC

Pripravila in povzela: Dijana Jevtić, mag.

Standard ISO 4914 zagotavlja nov način prepoznavanja in razumevanja posebnih vrst finančnih produktov, znanih kot izvedeni finančni instrumenti OTC, in v ta sektor vnaša prepotrebno jasnost. Finančna strokovnjakinja Emma Kalliomaki je za ISO podala nekaj bistvenih odgovorov in s tem razbila marsikatero dilemo, ki se je pojavljala. Vprašanja in odgovori v nadaljevanju.

Kaj je izvedeni finančni instrument, s katerim se trguje na prostem trgu (OTC)? Kdo jih običajno uporablja in v kakšne namene?

Izvedeni finančni instrument, s katerim se trguje na prostem trgu, je pogodba, ki se ne izvaja na regulirani borzi ali mestu trgovanja. Izvedeni finančni instrument je finančni instrument, katerega vrednost izhaja iz uspešnosti osnovnega sredstva, kot so delnice, valute, obrestne mere in blago. Izvedeni finančni instrumenti se v podjetjih uporabljajo kot strategija obvladovanja tveganj, ki se uporablja za varovanje pred poslovnimi tveganji, s ciljem zaščititi finance podjetja pred tveganji, ki jim je lahko izpostavljeno. Uporabljajo se tudi za špekulacije, pri katerih se poskuša ustvariti dobiček na podlagi utemeljenih ocen tržne dejavnosti.

Kaj v zvezi s tem določa novi standard ISO? Zakaj je to potrebno in kakšnim težavam se s tem lahko izognemo?

Po finančni krizi v letih 2007-2008 je bilo pomankanje preglednosti na trgih izvedenih finančnih instrumentov OTC opredeljeno kot ena ključnih težav. Voditelji skupine G20 so se na vrhu v Pittsburghu leta 2009 v okviru svežnja reform trgov izvedenih finančnih instrumentov OTC dogovorili, da je treba o vseh transakcijah z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC poročati repozitorijem sklenjenih poslov. Poročanje o trgovanju, ki organom zagotavlja podatke o trgovalnih dejavnostih, je ključno za ugotavljanje in odpravljanje tveganj za finančno stabilnost na trgih izvedenih finančnih instrumentov OTC. Edinstveni identifikator produkta (UPI) se uvaja kot mehanizem za identifikacijo produktov izvedenih finančnih instrumentov OTC, katerega namen je regulatorjem skupine G20 pomagati pri združevanju globalnih podatkov o izvedenih finančnih instrumentih OTC po produktu ali referenčnem podatkovnem elementu UPI, skupaj s kritičnimi podatkovnimi elementi (CDE) in edinstvenim identifikatorjem transakcij (UTI). To bo regulatorjem zagotovilo izboljšan, dosleden pregled in skupno razumevanje sistemskih tveganj izvedenih finančnih instrumentov OTC.

Kakšen je vpliv novih standardov ISO za izvedene finančne instrumente OTC z vidika potrošnikov?

Združevanje podatkov v repozitorijih sklenjenih poslov lahko organom omogoči pridobitev celovitega pregleda nad trgi izvedenih finančnih instrumentov OTC in dejavnostmi na njih, kar bo pripomoglo k nadzoru in pregledovanju ter omogočilo stabilnejše in učinkovitejše okolje za vse udeležence na trgu ter za domače in svetovno gospodarstvo.

Kako ta tehnologija utira pot v finančni industriji?

Urad za storitve v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC bo zagotavljal UPI kot del identifikacijskega okvira, pri čemer je bila tehnologija zasnovana tako, da omogoča hierarhijo med klasifikacijo finančnih instrumentov (CFI), UPI in mednarodno identifikacijsko številko vrednostnih papirjev (ISIN) za izvedene finančne instrumente OTC. Tehnologija, ki se dodeljuje prek enotne platforme, bo zagotovila uskladitev in prilagoditev teh identifikatorjev na podlagi načel, ki so jih določile ustrezne skupine za zastopanje industrije.

Ali so na tem področju predvideni nadaljnji standardi ISO, ki bodo to nadgradili in zaupanje še izboljšali?

Obstajajo številni standardi ISO, ki delujejo usklajeno s ciljem izboljšati kakovost podatkov, ki se uporabljajo pri poročanju o finančnih podatkih, izboljšati zmožnost spremljanja finančnih tveganj in znižati stroške regulativnega poročanja z uskladitvijo teh standardov v različnih jurisdikcijah. Standardi ISO, ki sodelujejo z UPI, so identifikator pravnih oseb (LEI), edinstven identifikator transakcij (UTI), kritični podatkovni elementi (CDE), klasifikacija finančnih instrumentov (CFI) in mednarodna identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN). Poleg tega se ti standardi v okviru razvojnih postopkov ISO še naprej razvijajo v skladu z razvojem uporabe zainteresiranih strani, kar zagotavlja, da standardi še naprej ustrezajo svojemu namenu.

Vir: ISO - Improving investor confidence with ISO standards

 

 


Morda vas zanima