DRUŽBENE SPREMEMBE, KI OBLIKUJEJO NAŠO PRIHODNOST

Pripravila in povzela: Dijana Jevtić, mag.

Življenje na Zemlji se spreminja, zaradi demografskih sprememb, vse večje urbanizacije in vplivov globalnega segrevanja je naša prihodnost vsekakor zaskrbljujoča. Toda nič še ni zamujeno in vsi izzivi so še rešljivi, od nas pa zahtevajo sodelovanje in medsebojno delitev. Poleg tega pa je z vidika standardizacije pomembno, da standardi sledijo spremembam, saj bodo edino tako lahko zadovoljili potrebe družbe in hkrati podpirali trajnostni razvoj.

Da bi se svet učinkoviteje soočal z vsemi izzivi, je organizacija ISO ustanovila tehnični odbor ISO/TC 324 Ekonomija delitve (Sharing Economy). Slednji spreminja tradicionalno potrošništvo in stremi k ustvarjanju pravične skupnosti za vse. Temelji na načelih medsebojne pomoči in delitve ter sodelovanja in pravičnosti. Ena od ključnih prednosti tega poslovnega modela je učinkovita uporaba neizkoriščenih virov. Pojavljajo pa se tudi določene pomanjkljivosti, ki jih je po mnenju predsednika odbora dr. Masaaki Mochimaruja možno odpraviti s standardi.

Kot odziv na globalne izzive in digitalizacijo je organizacija ISO predstavila tudi novo strategijo ISO 2030, ki se osredotoča predvsem na področja, na katera bodo mednarodni standardi najbolj vplivali, to so gospodarstvo, tehnologija, družba in okolje. 

ISO pravi, da je čas, da stare črno-bele fotografije najdejo mesto na podstrešju ter naredijo prostor svežini, energiji, dinamičnosti in upanju, ki bo kos vsem izzivom moderne družbe. Zgodovino bo zamenjala nova zgodba, ki jo bo skupaj pisal ves svet.

Vir: ISO - Societal changes shaping our future


Morda vas zanima