Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE:EVROPSKI STANDARDI BODO PODPRLI PREDLOG UREDBE EU O PRAVIČNEM DOSTOPU DO PODATKOV IN NJIHOVI UPORABI

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag. 

V Evropskem uradnem listu je bil 23. februarja objavljen predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o harmoniziranih pravilih za pravičen dostop do podatkov in njihove uporabe (akt o podatkih).

Leta 2017 je skupina vodilnih evropskih tehnoloških podjetij izmenjala mnenja s člani in uradniki CEN in CENELEC. Dva od treh evropskih organov za standardizacijo sta predvidela potrebo po pripravi evropskih standardov, ki bi prinesli zaupanje in določali pogoje za podatke, ki se tretjim osebam posredujejo na pravičen, premišljen in dogovorjen način.

Nekaj let pozneje je Evropska komisija objavila predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o harmoniziranih pravilih za pravičen dostop do podatkov in njihove uporabe (akt o podatkih), ki zagotavlja, da lahko uporabniki izdelka ali z njim povezane storitve v Uniji pravočasno dostopajo do podatkov, ustvarjenih z uporabo tega izdelka ali z njim povezane storitve, in da lahko navedeni uporabniki te podatke uporabljajo, vključno z njihovo souporabo s tretjimi osebami po lastni izbiri.

Ta uredba določa harmonizirana pravila o dajanju podatkov, ustvarjenih z uporabo izdelka ali z njim povezane storitve, na voljo uporabniku tega izdelka ali storitve, o dajanju podatkov na voljo prejemnikom podatkov s strani imetnikov podatkov in o dajanju podatkov na voljo organom javnega sektorja ali institucijam, agencijam ali organom Unije s strani imetnikov podatkov v primeru izjemne potrebe za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.

Poleg tega lahko evropski standardi in tehnične specifikacije v smislu 2. člena Uredbe (EU) 1025/2012 o evropski standardizaciji podpirajo tudi izdajanje standardnih pogodb ali preglednost glede načina uporabe podatkov.

Evropski standardi gradijo zaupanje in jasno je, da imajo lahko evropski državljani od mehanizma, predvidenega v tej predlagani uredbi, le koristi.

Upajmo, da bo to ostalo nedotaknjeno tudi po »trialogu« evropskih organov za standardizacijo in da bodo v tej zgodbi imele besedo vse tri evropske organizacije za standardizacijo, ne le ETSI. Bistveno je, da se pri pripravi standardov za pametne proizvode ustrezno upoštevajo ustrezni standardi.


Morda vas zanima