AVSTRALIJA S STANDARDI POSPEŠUJE PODNEBNE UKREPE

Pripravila in povzela: Dijana Jevtić, mag.

Avstralija je država, ki ima zelo razvito industrijo, vključno s premogovništvom, zaradi česar ima enega največjih izpustov CO2 na osebo na svetu. Adrian O'Connell, član ISO iz Standards Australia, je ob izpostavi tega dejstva poudaril, da so standardi nujno potrebni za zmanjšanje emisij in doseganje ogljične nevtralnosti, kar bo možno doseči z inovativno uporabo vodikove tehnologije.

Leta 2019, ko je Avstralija sprejela nacionalno strategijo za vodik, se je spodbudilo zanimanje domačih in mednarodnih vlagateljev za uporabo čistega vodika. Avstralski vladni načrt tehnoloških naložb išče načine, kako nadomestiti avstralsko premogovno industrijo, da bi z naložbami v vodik in druge nizkoogljične tehnologije rešili svetovne podnebne probleme. Pri razvoju novih tehnologij in vključevanju inovacij v vsakdanje življenje pa imajo pomembno vlogo mednarodni standardi. Tega se zavedajo tudi predstavniki Standards Australia, ki so za bolj trajnostno prihodnost storili korak naprej ter ustanovili poseben odbor za vodikove tehnologije.

Delo tega odbora zajema vse vidike vodika kot nosilca energije v celotni vrednostni verigi. To vključuje proizvodnjo, skladiščenje in ravnanje, merjenje, prevoz, prenos in distribucijo vodika v čisti obliki, v mešanici z drugim gorivnim plinom ali z alternativnim prenosom vodika ter uporabo vodika. Vključene so tudi končne uporabe, kot so infrastruktura za polnjenje z vodikom in aplikacije za mobilnost, gospodinjske in industrijske naprave ter proizvodnja električne in toplotne energije.

Standards Australia poudarja, da gre za pomemben globalni pristop k razvoju mednarodnih standardov, saj bomo le tako zagotovili prave rešitve ob pravem času.

Vir: ISO - Australia steps up climate action through standards


Morda vas zanima