Slovenski inštitut za standardizacijo

 

KONTAKTNA TOČKA SIST JE IZVEDLA SEMINAR O POMENU STANDARDOV IN STANDARDIZACIJI NA FAKULTETI ZA STROJNIŠTVO V MARIBORU

Pripravila: mag. Jožica Škof Nikolič

Kontaktna točka SIST je v sodelovanju s službo Standardizacija v letu 2024 pričela s projektom »izobraževanje na terenu«, namen katerega je ozaveščanje vseh zainteresiranih deležnikov na ozemlju RS o pomenu standardizacije in vlogi SIST kot nacionalnega organa za standarde.

Naš cilj je udeležencem ponuditi celovito razumevanje pomena standardov ter povezati že znano z novo osvojenim znanjem.

14. maja 2024 je bil izveden seminar na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, katerega so se udeležili profesorji in drugi strokovni sodelavci.

Na seminarju so bile predstavljene naslednje vsebine:

  1. Vloga Slovenskega inštituta za standardizacijo kot nacionalnega organa za standarde 

Predstavili smo vlogo in naloge SIST, njegovo organiziranost in tudi pravne podlage za delovanje, pojasnili smo, kaj so standardi ter kako lahko zainteresirani vplivajo na njihov nastanek in vsebino, ter podali informacije o jezikih in cenah standardov. 

  1. Uporaba standardov za podporo rasti in konkurenčnost ter vrste standardizacijskih dokumentov in njihova vloga 

Pojasnili smo, kako poteka delo na področju standardizacije, kakšno vlogo imajo standardi za različne deležnike, predstavljene so bile vrste standardizacijskih dokumentov, metode priprave in označevanje ter možnost aktivnega sodelovanja in vključevanja v tehnične odbore na posameznih področjih. Udeležence smo tudi seznanili z načini dostopa do vsebin standardov preko spletne trgovine SIST.

  1. Tehnični predpisi in standardi 

Pojasnili smo razliko med tehničnim predpisom in standardom ter razložili, kdaj je standard treba uporabiti, opozorili smo na uporabo neobveznih standardov v podporo zakonodaji in na pomembnost vloge harmoniziranih standardov v podporo direktivam novega pristopa, podali informacije o zahtevah označevanja CE in ugotavljanja skladnosti.

  1. Kontaktna točka SIST 

Predstavili smo pristojnosti Kontaktne točke SIST, informacije o možnostih pridobivanja brezplačnih informacij o tehničnih pravilih, ki se na ozemlju držav članic EU uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda, ter informacije o načelu vzajemnega priznavanja.

Udeleženci so bili s predstavljenim zelo zadovoljni.

 

Predavatelji: Vesna Klofutar (služba Standardizacija), Enisa Šmrković, mag. ( Kontaktna točka SIST), mag. Jožica Škof Nikolič (Kontaktna točka SIST)

 

 

 

 


Morda vas zanima