IEC, ISO in ITU PRIPRAVLJENI ZA PRIDRUŽITEV PREDLAGANI STROKOVNI SKUPINI ZN ZA BLAŽITEV PODNEBNIH SPREMEMB

Pripravila in povzela: Dijana Jevtić, mag.

Vodilni svetovni razvijalci mednarodnih standardov – IEC, ISO in ITU – so izrazili velik interes za sodelovanje z Združenimi narodi v boju proti podnebnim spremembam. Zato so podprli odločitev generalnega sekretarja Združenih narodov Antónia Guterresa, da ustanovi skupino strokovnjakov, ki bo "predlagala jasne standarde za merjenje in analiziranje zavez nedržavnih akterjev o ničelni neto vrednosti".

Tri organizacije za standardizacijo so pohvalile Guterresa, da je v svojem uvodnem nagovoru na konferenci COP26 priznal pomen standardov, in izjavile, da bodo z veseljem sodelovale pri vsaki taki pobudi, da bi izmenjale obstoječe standarde, ki se že pogosto uporabljajo, in pomagale pri razvoju prihodnjih standardov z namenom zadostiti svetovnim potrebam.

"Svet mora sedaj, bolj kot kdaj koli prej, sodelovati, da bi dosegel zaveze o ničelni neto vrednosti. Standardi ISO predstavljajo takšno sodelovanje in so ključnega pomena za trajnostno prihodnost," je dejal Sergio Mujica, generalni sekretar ISO.

"ITU se je pripravljena pridružiti svetovnemu zavezništvu za podnebne ukrepe s standardi in razvojnimi programi, saj deli prepričanje COP26, da moramo biti solidarni pri doseganju globalnih neto ničelnih emisij," je dejal Chaesub Lee, direktor urada ITU za telekomunikacijsko standardizacijo.

Zavezanost organizacije ISO k ciljem ničelne neto vrednosti je bila okrepljena z nedavno Londonsko deklaracijo. Deklaracija se zavezuje in zagotavlja, da bodo standardi pomagali pospešiti uspešno doseganje Pariškega sporazuma, ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov in poziva Združenih narodov k ukrepanju na področju prilagajanja in odpornosti. IEC podpira cilje te deklaracije. Londonsko deklaracijo dopolnjuje t. i. Podnebni akcijski paket ISO in IEC, paket za podporo oblikovalcem politik pri njihovi zavezi za zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov. V paketu so predstavljene študije primerov, kako lahko standardi podpirajo javne politike in vplivajo na pobude za podnebne spremembe.

Širok nabor standardov ITU, ki povezujejo informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) z globalnim prizadevanjem za doseganje neto ničelnih emisij, vključuje tehnične in politične smernice za mesta in države, ki z inovacijami na področju digitalnih tehnologij zmanjšujejo emisije ter pospešujejo prilagoditvene ukrepe in odpornost, metodologije za merjenje vse večjega ogljičnega odtisa sektorja IKT ter prvo znanstveno utemeljeno pot sektorja IKT v skladu s Pariškim sporazumom.

IEC, ISO in ITU so prav tako dodali, da bodo še naprej krepili svoje skupno delo za doseganje neto ničelnih emisij, pri čemer bodo uporabljali platforme za sodelovanje, kot je skupna delovna skupina IEC-ISO-ITU za standarde.

Vir: IEC, ISO and ITU ready to join proposed UN expert group to mitigate climate change | IEC


Morda vas zanima