USPEŠNO IZVEDEN BREZPLAČNI SEMINAR ZA MINISTRSTVA – »NOTIFIKACIJA ZAHTEV ZA STORITVE V LUČI TRANSPARENTNOSTI«

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

 

Po uspešno izvedenem seminarju z naslovom »NOTIFIKACIJA NEHARMONIZIRANIH PREDPISOV V LUČI TRANSPARENTNOSTI«.je kontaktna točka SIST, tudi tokrat v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, 14. decembra 2022 v prostorih SIST uspešno izvedla še en brezplačni seminar z naslovom »NOTIFIKACIJA ZAHTEV ZA STORITVE V LUČI TRANSPARENTNOSTI«.

Seminarja so se udeležili predstavniki z različnih ministerstev in organov v sestavi.

Direktiva 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu (storitvena direktiva, DSNT) vzpostavlja okvir za prosti pretok storitev znotraj notranjega trga Evropske unije.

Cilj direktive je v storitvenem sektorju notranjega trga povečati gospodarsko rast, izboljšati konkurenčnost gospodarstva, izboljšati kakovost in varnost storitev in bistveno razširiti možnost izbire za uporabnike storitev ter povečati transparentnost zahtev v vseh članicah EU. Z ustreznim izvajanjem te direktive naj bi se tudi povečalo število delovnih mest.
 
Storitvena direktiva je horizontalni predpis, ki drugim organom, ki regulirajo posamezne storitve, določa način, kako regulirati določeno storitev brez prepovedanih zahtev, brez nesorazmernih in nepotrebnih zahtev, vendar tako, da ostaja storitev varna in kakovostna.

V prvem delu seminarja je mag. Boštjan Urbancl z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavil cilje Direktive 2006/123/ES o storitvah s poudarkom na njeni vlogi pri odpravi obstoječih in preprečevanju postavljanja novih ovir na notranjem trgu. Izpostavljena so bila nekatera opozorila, ki smo jih v preteklosti prejeli s strani Evropske komisije, kot tudi novosti, ki jih ta pripravlja na področju notifikacij. Predstavljen je bil tudi predlog novega akta EU o kriznem instrumentu, ki predvideva poseben postopek notifikacije v krizi (SMEI), nove akte, ki vplivajo na postopek notifikacije predlogov predpisov. Poudarjen je bil pomen omenjene direktive na področju zagotavljanja prostega pretoka storitev, kot tudi pristojna ministrstva spodbuditi k doslednejši notifikaciji zahtev za opravljanje storitev.

Vodja Kontaktne točke SIST, mag. Jožica Škof Nikolič, je predstavila obveznosti Slovenije in vlogo Kontaktne točke SIST pri notificiranju v skladu z Direktivo 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu. Prikazana sta bila oba postopka notifikacije, za ustanovljene in za čezmejne ponudnike storitev. Predstavljeni so bili tudi razlika med tehničnim predpisom in standardom, načini sklicevanja na standarde v zakonodaji ter kdaj je standard treba uporabiti. Podana je bila temeljita razlaga, zakaj je uporaba standardov pomembna za podporo rasti in konkurenčnost ter kakšne vrste standardizacijskih dokumentov poznamo, metode priprave in označevanje standardov. Pojasnjeno je bilo, kako poteka delo na področju standardizacije ter možnost aktivnega sodelovanja in vključevanja v tehnične odbore na posameznih področjih. 

mag. Jožica Škof Nikolič, Vodja Kontaktne točke SIST

 

Za nami je uspešno izveden dogodek, na katerem smo po odzivih udeležencev uspešno predstavili obveznost Slovenije pri notifikacijskem postopku, ter skušali v praksi prikazati, kakšni sta vloga in obveznost pripravljavcev zakonodaje, vezana na Direktivo 2006/123/ES.


Morda vas zanima