NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: ZASEDANJE ODBORA ZA TEHNIČNE OVIRE V TRGOVINI (TBT)

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

Na zasedanju Odbora za tehnične ovire v trgovini (TBT), ki je bilo 15. in 18. novembra 2022, so članice WTO pripravile tematske seje o sprejemanju dobrih zakonodajnih praks in standardov. Člani TBT so razpravljali o 81 trgovinskih vprašanjih, od katerih je bilo 20 vprašanj izpostavljenih prvič. Obravnavali so tudi okoljska in varnostna vprašanja. Predstavniki delegacij so nadaljevali tudi delo pri pripravi smernic za postopke ugotavljanja skladnosti.

Na prvi tematski seji, ki je potekala 15. novembra 2022, je bil poudarjen pomen sprejemanja dobrih zakonodajnih praks za zagotavljanje prijaznega in preglednega trgovalnega okolja podjetjem. Te prakse so še posebej koristne za mala podjetja, ki običajno nimajo sredstev za premagovanje zakonodajnih bremen. Na zasedanju je bilo poudarjeno, da lahko močna partnerstva med vladami, podjetji in civilno družbo spodbujajo dobre zakonodajne prakse in da je sodelovanje z deležniki v zgodnji fazi zakonodajnega razvoja bistveno. Na seji je bila poudarjena potreba po ustrezni krepitvi zmogljivosti zakonodajnih teles.

Na drugi tematski seji o razvoju standardov s strani Codexa je bil poudarjen medsebojni vpliv med delom Codexa in odbora TBT pri varovanju zdravja potrošnikov z ukrepi označevanja proizvodov o hranilni vrednosti in alergenih. Na seji so člani dobili priložnost, da izpostavijo glavne izzive in dobre prakse v zvezi s sodelovanjem v dejavnostih Codexa.

Člani so se dogovorili, da bosta temi o podnebnih spremembah in plastiki naslednji osrednji temi razprave, ki bo potekala marca 2023.

Posebni trgovinski pomisleki: vprašanja o okolju in varnosti proizvodov

Člani so na seji odbora razpravljali o 81 trgovinskih vprašanjih, od tega so jih 20 obravnavali prvič. Celoten seznam trgovinskih vprašanj je na voljo tukaj.

Več pomislekov je bilo povezanih z ukrepi, sprejetimi za zagotavljanje varnosti proizvodov, kot sta izvajanje preskušanja naključnih vzorcev proizvodov na trgu in prepoved nekaterih strupenih snovi.

Med novimi vprašanji so bila izpostavljena pomembna vprašanja v zvezi z okoljem, kot so na primer standardi, ki se nanašajo na varčevanje z energijo ali prepoved uporabe mineralnih olj v embalaži in tiskanih materialih za izboljšanje recikliranja odpadkov in zaščito javnega zdravja.

Drugi pomisleki so se nanašali na razpoložljivost embalaže za večkratno uporabo in zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzroča odpadna embalaža.

Smernice za ugotavljanje skladnosti

Člani so nadaljevali pogajanja o smernicah za postopke ugotavljanja skladnosti. Smernice so namenjene pripravljalcem zakonodaje pri izbiri in oblikovanju sistemov za ugotavljanje skladnosti, ki so skladni s sporazumom TBT.

Informativna seja ePing

Sekretariat je 14. novembra 2022 organiziral informativno sejo, na kateri so članom razložili ključne funkcije ePinga, platforme za sledenje sanitarnih in fitosanitarnih (SPS) ukrepov ter ukrepov TBT. Člani WTO so predstavili tudi različne načine, s katerimi so ePing vključili v svoje delovne procese, in kakšne so bile njihove koristi od povečanja učinkovitosti sistema. Na zasedanju so svoje izkušnje predstavile naslednje države: Filipini, Vietnam, Kenija, Združene države Amerike in Ekvador.

Predstavniki Filipinov so člane obvestili o svojem nacionalnem seminarju ozaveščanja in poudarili, kako zasebni sektor uporablja ePing za obvladovanje tveganj in izboljšanje načrtovanja dobavne verige.

Predstavniki Vietnama so delili izkušnjo o tem, da njihova univerza za zunanjo trgovino vključuje ePing v tečaje trgovinske politike.

Predstavniki Kenije so pojasnili, kakšne koristi imajo zaradi ePing-a, in sicer izboljšanje usklajevanja in povečanje sodelovanja z nacionalnimi in mednarodnimi deležniki.

Predstavniki Združenih držav Amerike so izpostavili, da svoje deležnike preusmerjajo s sistema opozarjanja Notify US na ePing, in poudarili, kako njihovi uradniki uporabljajo ePing za komunikacijo s kolegi v drugih državah članicah.

 


Morda vas zanima