NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: PREGLED RAZPRAV V OKVIRU ODBORA ZA TEHNIČNE OVIRE V TRGOVINI V ZVEZI S PANDEMIJO COVID-19

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

Sekretariat Svetovne trgovinske organizacije (WTO) je 31. oktobra 2022 izdal novo informativno obvestilo, v katerem je podan pregled razprav v Odboru za tehnične ovire v trgovini (TBT) v zvezi s pandemijo COVID-19.

V obvestilu je poudarjeno, da je 34 članic WTO predložilo odboru TBT 225 notifikacij, povezanih s pandemijo COVID-19, kar predstavlja 46 odstotkov vseh notifikacij WTO, povezanih s koronavirusno boleznijo COVID-19. Notifikacije se večinoma nanašajo na izredno in začasno racionalizacijo certifikacijskih in s tem povezanih postopkov ter na uvedbo novih zakonodajnih zahtev za medicinske proizvode kot odziv na pandemijo.

Večina (68 odstotkov) notifikacij, povezanih s pandemijo COVID-19, zajema predpise o medicinskih proizvodih, kot so osebna varovalna oprema, farmacevtski izdelki in medicinski pripomočki. Precejšnje število priglašenih ukrepov je bilo prijavljenih kot začasnih, ki so se običajno uporabljali v obdobju šestih mesecev ali enega leta ali v času trajanja izrednih razmer na področju javnega zdravstva.

V zapisu je tudi poudarjeno, da so se članice WTO po sestanku odbora TBT maja 2020 sklicevale na pandemijo v 54 posebnih vprašanjih, povezanih s trgovino, od katerih velika večina ni bila povezana z notifikacijami, povezanimi s pandemijo COVID-19 ali medicinskimi proizvodi, temveč so vprašanja obravnavala pomembne vplive pandemije na gospodarstvo članic.

V odboru TBT je več članov delilo tudi svoje izkušnje o zadevah, povezanih s pandemijo COVID-19, vključno z ukrepi za lažje izvajanje trgovinske dejavnosti in prilagajanje zakonodaje, uvedenimi med pandemijo, ter z nudenjem tehnične pomoči in izvajanjem projektov za krepitev zmogljivosti, z razvojem standardov in izboljšanim dostopom do njih ter s poudarjanjem pomena akreditacije.


Morda vas zanima