Kontaktna točka 

KT za informacije

 


Kontakta točka za proizvode (PCP) in proizvode za gradbeništvo (CPCP)

Tel: (01) 478 30 68

info@sist.si

KT za notifikacije

 


Kontaktna točka za notifikacije tehnične zakonodaje in zahtev za storitve

Tel: (01) 478 30 65

contact@sist.si

V Uradnem listu Evropske unije L303 je bil 27. avgusta 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1407 z dne 26. avgusta 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/919 glede harmoniziranih standardov za proti ognju odporne cevi za gorivo, gorljive cevi za gorivo, ventile in fitinge za morsko vodo v trupu plovila, nameščene komponente za gorivo, olje in elektriko v vgrajenih dizelskih motorjih in krmila

Splošno sodišče Evropske unije je 14. julija 2021 v zadevi Public.Resource.Org, Inc. in Right to Know CLG proti Evropski komisiji (T-185/19) razsodilo, da ima Evropska komisija pravico zavrniti prost dostop do brezplačnih harmoniziranih standardov (hEN).

12. avgusta 2021 je bil v Uradnem listu Evropske unije (OJEU) objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/2048 z dne 20. decembra 2018 o harmoniziranem standardu za spletišča in mobilne aplikacije, pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Evropska komisija je objavila nov dokument s smernicami št. 20, ki se osredotoča na vprašanje, ali je okrasni ali zbirateljski izdelek igrača ali ne.

V Uradnem listu Evropske unije L267 je bil 27. julija 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1220 z dne 26. julija 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/76 glede harmoniziranih standardov o varnostnih pravilih za konstruiranje in vgradnjo dvigal za gasilce ter o obnašanju dvigal v primeru požara.

V Uradnem listu Evropske unije L259 je bil 21. julija 2021 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1201 z dne 16. julija 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/668 glede harmoniziranih standardov za varovala sluha.