Kontaktna točka 

KT za informacije

 


Kontakta točka za proizvode (PCP) in proizvode za gradbeništvo (CPCP)

Tel: (01) 478 30 68

info@sist.si

KT za notifikacije

 


Kontaktna točka za notifikacije tehnične zakonodaje in zahtev za storitve

Tel: (01) 478 30 65

contact@sist.si

V Uradnem listu Evropske unije L101 je bil 29. marca 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/498 z dne 22. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/167 glede harmoniziranih standardov za lavinske žolne, satelitske zemeljske postaje in sisteme, kopenske mobilne zemeljske postaje, pomorske mobilne zemeljske postaje, opremo za celična omrežja IMT, fiksne radijske sisteme, digitalne prizemne TV-oddajnike, sisteme mobilnih komunikacij v letalih, večgigabitno radijsko opremo, radiodifuzijske zvokovne sprejemnike, gonilnike za avdiofrekvenčne indukcijske zanke, primarne nadzorne radarje in radijsko opremo TETRA.

V Uradnem listu Evropske unije L83 je bil 10. marca 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/405 z dne 3. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za prekrivne plošče in folije, svetilke, električni pribor, sisteme napajalnih razvodnic, odklopnike, električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo ter opremo za uporovno varjenje.

Novička zajema informacije o tehničnih predpisih, standardih in postopkih za presojo skladnosti, ki so jih notificirale druge države članice EU in WTO in bi lahko predstavljali ovire pri mednarodnem trgovanju.

Novička zajema informacije o standardih, na katere se sklicuje nacionalna zakonodaja, objavljena v uradnem listu RS v zadnjem obdobju.

V Uradnem listu Evropske unije L83 je bil 10. marca 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2022/406 z dne 10. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1202 glede harmoniziranih standardov za avtomatske točilne ventile, vgrajene v napravah za točenje goriva, tlačne in sesalne naprave za točenje goriva in naprave za točenje goriva z daljinskim upravljanjem, varnostne zapore za tlačne in sesalne naprave za točenje goriva, varovalne ventile ter vrtljive dele na tlačnih in sesalnih napravah za točenje goriva, ki se uporabljajo na bencinskih servisih.

V Uradnem listu Evropske unije L83 je bil 10. marca 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/404 z dne 3. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/919 glede harmoniziranih standardov za krmilni mehanizem - sistemi s kabli in škripčevjem.